Op de pedalen in Oost-Nederland Doortrappen in 2021

September 17, 2021 949 keer bekeken

Want fietsen is gezond. Plus senioren blijven sociaal actief en zelfredzaam. En dat is ook voor een gemeente van belang. Een fitte fietsende senior maakt niet alleen minder snel gebruik van WMO-vervoer, maar krijgt ook minder snel een fietsongeval.

Veilig fietsen tot je 100ste. Het programma Doortrappen heeft de ambitie dat senioren zo lang mogelijk plezierig én veilig blijven fietsen. Daarbij is het lokale netwerk rondom de senior het uitgangspunt.

Het programma Doortrappen is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Fietsen helpt ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam te blijven. Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Het programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen.

Het ROV Oost-Nederland is de kwartiermaker voor Doortrappen in Gelderland en Overijssel en stimuleert en adviseert gemeenten om in hun gemeente met Doortrapactiviteiten aan de slag te gaan. Doel is oudere fietsers te motiveren om zelf maatregelen te nemen om plezierig, comfortabel én veilig te blijven fietsen. Het lokale netwerk rondom de oudere in elke gemeente helpt daarbij.

Wat gaan we doen in 2021

Iedere Overijsselse en Gelderse gemeente is van harte welkom op onze Doortrapbijeenkomsten. Er zijn verschillende varianten. Zo organiseren we kwartiermakerssessies per gemeente. Daarin verken je samen met relevante partners (zoals buurtsportcoaches, VVN’ers , mensen van de Fietsbond, ANWB of welzijnswerkers uit de gemeente) in twee (online) sessies hoe je Doortrappen kan opzetten en uitvoeren in je gemeente. Na afloop krijg je een overzicht met de belangrijkste conclusies, tips en adviezen voor je eigen gemeente.

Ook organiseren we kwartaalbijeenkomsten. Deze spelen in op de vraag van en het aanbod voor gemeenten. Wensen of suggesties voor deze bijeenkomsten zijn van harte welkom! Verder starten we binnenkort met een pilottraining voor vrijwilligers van gemeenten die al deelnemen aan Doortrappen.

En dat is niet alles, we breiden het aanbod voor gemeenten uit. Zo kun je meedoen aan de flexibele fietsinformatiedagen (in opdracht van ons georganiseerd door Mobycon, in samenwerking met de Fietsersbond) en worden er diverse Doortraproutes ontwikkeld (in opdracht van ons door de Fietersbond). Ook zetten we in op het uitbreiden van het netwerk van Doortrappen. Want Doortrappen doe je niet alleen, maar juist met professionals van bijvoorbeeld de beleidsterreinen sport, zorg en welzijn. Denk aan de buurtsportcoach, de medewerker preventie of de plaatselijke fysiotherapeut. Door samen te werken brengen we Doortrappen een stap verder. En daar plukt de senior de vruchten van. Tenslotte organiseren we de verkiezing “Doortrapper van…”. Een kant-en-klare verkiezingstrein, waar jouw gemeente alleen maar op hoeft te stappen.

Toolbox

Om gemeenten te ondersteunen in de communicatie over Doortrappen, is een toolbox samengesteld. Of je nu al deelneemt aan Doortrappen of gewoon regelmatig een berichtje over Doortrappen wilt plaatsen op de sociale media of op de gemeentepagina. Gebruik deze kant-en-klare middelen en teksten gerust om Doortrappen onder de aandacht te brengen bij de senioren in je gemeente!

Tip: van een aantal bestanden hebben we ook een versie met snijtekens. Wil je een folder of brochure laten printen? Dan kun je de versie met snijtekens bij ons opvragen. Stuur dan een email naar rovoostnederland@overijssel.nl.

Hulp nodig?

Is jouw gemeente al bezig met Doortrappen maar merk je dat activiteiten niet voldoende van de grond komen, wil je advies over communicatie of heb je een andere vraag? Stuur een email naar Linda Oberink (kwartiermaker) of Hanneke Postma (communicatieadviseur) via rovoostnederland@overijssel.nl. Zij kijken hoe ze je kunnen helpen.

Inspiratie opdoen

Steeds meer gemeenten doen mee met Doortrappen. Op de algemene website van Doortrappen vind je een overzicht van activiteiten in de deelnemende Nederlandse gemeenten. Ook staat de website vol tips, inspirerende voorbeelden en Doortraproutes door Friesland (de routes in Oost-Nederland worden binnenkort gemaakt). Wil je jouw activiteiten hier ook op plaatsen? Bekijk in onze handleiding hoe je dat doet.

Cookie settings