“Neem het serieus en hou het speels.”

Vandaag gaan we in gesprek met Monique Hampsink en Nelly Voogt van Huis voor Beweging, die ons vertellen over het belang van bewegend leren en het opleiden van fietsdocenten.

 Kunnen jullie ons wat meer vertellen over Huis voor Beweging en jullie start met Doortrappen?

Vanuit Huis voor Beweging geloven wij in de kracht van bewegen. Huis voor Beweging traint mensen, teams en organisaties om ‘in Beweging’ tot ontwikkeling te komen. Zo werken wij veel met beweeg- en leefstijlinterventies in sectoren als gezondheid, sport, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Daar past de opleiding tot fietsdocent heel goed tussen!

Drie jaar geleden zijn wij gestart met het ontwikkelen van drie landelijke Doortrappen interventies waar bewegend leren centraal staat: de FietsFit oefeningen, het ‘Samen Fietsen’ instructiepakket voor begeleiders en de keuzewijzer Fiets. Deze interventies vind je op de Doortrappen website (Neem een kijkje: Alles over fietsen - Platform Doortrappen).

Tijdens het ontwikkelen van deze interventies deden wij veel nieuwe inzichten op, zoals dat fietsopleidingen vaak wat verouderd zijn en vooral gericht op het aanleren van de techniek. Daarom zijn wij gestart met het ontwikkelen van een opleiding tot fietsdocent. Die voeren wij nu met veel plezier door het hele land uit.

Hoe ziet jullie opleiding tot fietsdocent eruit?

In de opleiding tot fietsdocent leren deelnemers hoe je leuke, speelse en veilige fietslessen voor volwassenen kan organiseren en begeleiden. De opleiding duurt anderhalve dag, waarvan één dag online en een halve dag in de praktijk. Tijdens de praktijkbijeenkomst gaan de deelnemers zelf aan de slag als fietsdocent. De opleiding is bedoeld voor mensen die ervaring hebben met sport en bewegen, zoals bijvoorbeeld buurtsportcoaches.

In de opleiding leer je onder andere over hoe je nieuwe Nederlanders kan leren fietsen, oudere mensen kunnen blijven fietsen en over het toepassen van Doortrappen-interventies, zoals het fietsgesprek, fietsvaardigheidsparcours en Samen Fietsen. 

Staan er bepaalde thema’s centraal in de opleiding?

Als fietsdocent geef je vaak les aan verschillende doelgroepen, zoals ouderen of mensen met een migratieachtergrond. Dit vraagt om verschillende aanpakken. We focussen ons niet alleen op de techniek en veiligheid, maar ook op hoe je verschillende type mensen het beste in de juiste leerstand kan krijgen om goed te leren fietsen. Daarnaast staat het plezier altijd centraal.

Zijn er ook onderdelen of tips in het lesprogramma waar deelnemers zich vaak over verbazen?

Mensen zijn er vaak niet bewust van welke stappen het vraagt om te (leren) fietsen. De basis is balans. Je start met het balanceren, bijvoorbeeld met behulp van een loopfiets. Pas als iemand de fiets beheerst, begin je met bochten rijden, hand uitsteken en omkijken.

Hebben jullie nog tips aan Doortrappen professionals over het geven van fietslessen aan ouderen?

Plezier is verreweg het meest belangrijk. Het is best spannend, als je net hebt leren fietsen, om het verkeer in te gaan, maar mensen leren veel beter wanneer hier op een positieve manier mee wordt omgegaan. Dus neem het serieus, maar hou het speels!

Meer informatie? Opleiding tot fietsdocent - Huis voor Beweging

 

Images

X (voorheen Twitter)

Cookie settings