Doortrappen op de VerkeersGedragsDag 2024

April 25, 2024 402 keer bekeken

Doortrappen was spreker en te gast bij De VerkeersGedragsDag 2024 (VGD). Het thema van deze editie was: “gezonde en veilige mobiliteit”. Ook maakten wij een kort verslag van een aantal onderzoeken die gedeeld werden tijdens het goed gevulde dagprogramma.

Vanaf 9:00 loopt het indrukwekkende hoofdkantoor van Interpolis in Tilburg langzaam vol. Honderdzestig geïnteresseerden en deskundigen komen bijeen voor een dag die volledig is gewijd aan het onderwerp: gedrag in het verkeer. Adriaan Heino, één van de zeven vrijwillige VGD bestuursleden en organisatoren, trapt het programma af.

Gedragsinterventies op basis van mindset

Mindset vertaalt in het Nederlands naar: instelling, mentaliteit of denkpatroon. Gedragsonderzoeker Nina van Horsen van Interpolis onderzocht in samenwerking met gedrag onderzoeksbureau D&B de effecten van gedragsinterventies op basis van een (veiligheids) ‘mindset’. Onder 1125 respondenten namen zij drie mindset-interventies testen af op intentie om gedrag te veranderen. Tot de verbazing van het overgrote deel van de zaal kwam ‘Storytelling’ eruit als mindset-interventie met significant effect op de intentie om veiliger te rijden.

Breder kijken dan de ‘gemiddelde Nederlander’

In het laatste plenaire deel onderbouwde TNO onderzoeker Tanja Vonk het belang van het integreren van diversiteit in het bereiken van veiligere en gezondere mobiliteit. Afgelopen jaar voerde TNO twee relevante studies uit omtrent dit thema. Een van de conclusies die TNO hieruit trekt is dat dé Nederlandse weggebruiker niet bestaat, een zekere mate van maatwerk is daarom noodzakelijk. 

Bijdrage Doortrappen

Doortrappen presenteerde tijdens de sessie 'gedragsverandering' hoe ouderen zich bewust kunnen worden van gevaarlijk fietsgedrag in het verkeer door (soms) juist níét te praten over verkeersveiligheid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden toonden we hoe deze communicatiebenadering verweven is met de vijf succesfactoren van Doortrappen. Dit zijn herkenbaarheid en herhaling, samenwerking met bekende lokale organisaties, betrokkenheid van sport- en beweegcoaches, het organiseren van laagdrempelige activiteiten en de inzet van ambassadeurs. De kernboodschap was: breng de focus op senioren, mobiliteit, vitaliteit en veiligheid samen.

Cookie settings