Terugblik 2023: "Was een mooi jaar voor Doortrappen!"

December 21, 2023 967 keer bekeken

Het einde van het jaar is in zicht. Kerst en oud en nieuw staan voor de deur. De laatste dagen van het jaar zijn altijd een mooi moment om even te reflecteren op het afgelopen jaar. We vroegen programmamanager Juul van Rijn te reflecteren op het programma Doortrappen in 2023. Hoe staat het ervoor?

Op 22 november j.l. waren collega Rolf en ik te gast bij Huis voor de Sport Groningen, waar vertegenwoordigers van alle tien de Groningse gemeenten bij elkaar kwamen om terug te kijken op hun Doortrappenjaar. Ook werden zij uitgedaagd om met elkaar vooruit te kijken naar de ambities en activiteiten voor 2024. Uit Bedum was daar Menco Slager, oud-voorzitter van de plaatselijke wielervereniging, enthousiaste vrijwilliger voor Doortrappen, trekker van de activiteiten en ook ‘lid van de doelgroep’, zoals hij het zelf verwoordde. Zijn verhaal en passie raakten mij. Zijn motivatie:

“Wat je ziet is dat veel mensen afhaken wanneer ze ouder worden. Daar ben ik niet de enige in. Dus daarom denk ik: hoe kan ik er nu toch voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in beweging blijven, en zo lang mogelijk op de fiets blijven? Dat is de reden dat ik mij ben gaan inzetten voor Doortrappen: doortrappen tot je 100ste.”

Wat is zijn kracht?

“Nou in ieder geval goed luisteren naar wat mensen willen. [… ] vooral veel aandacht hebben voor de mensen die het af en toe moeilijk vinden om het tempo te volgen.”

Lees interview Menco Slager

Goud waard

Menco is slechts een voorbeeld van de vele ambassadeurs die zich met volle energie inzetten om oudere fietsers te bereiken en hen een stapje op weg te helpen naar veiliger fietsen. Deze mensen zijn voor ons goud waard! Daarnaast zijn we ook heel blij met de grote schare aan gemeenten, ambtenaren, fysiotherapeuten, buurtsportcoaches, fietsdocenten, beweegleiders, mensen werkend in welzijn of zorg en vele anderen: zij maken dat het programma zo’n succes is, en dat wij staan waar we nu staan.

En vanuit het landelijk programmabureau werken wij op onze beurt weer graag samen met de landelijke organisaties zoals Sportkracht12, de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, organisaties van ergotherapeuten en fysiotherapeuten en buurtsportcoaches.

Wapenfeiten 2023

En greep uit de Doortrappen wapenfeiten van 2023 namens het landelijk programmabureau:

  • 10% meer nieuwe gemeenten sinds 1 januari 2023, een groei van 207 naar 235 gemeenten;
  • Een groei van maar liefst 146% (van 209 naar 515 volgers) op de LinkedIn pagina van Doortrappen;
  • Update van het eerste deel van de website doortrappen.nl;
  • Nieuwe interventies beschikbaar: de vernieuwde online handleiding voor gemeenten, het waarderingspakket voor ambassadeurs, drie nieuwe draaiboeken: voor de organisatie van een fietscheck, een fietsparcours en een fietsgroep. Ook is de bestuurlijke notitie voor gemeenten vernieuwd;
  • Mooi jaarcongres op 14 februari (en binnenkort alweer: zet dinsdag 6 februari 2024 in je agenda!);
  • Kwartaalbijeenkomsten georganiseerd en aanwezig op diverse bijeenkomsten in de provincies;
  • De eerste resultaten van het Monitoring & Evaluatieonderzoek door Mulier Instituut zijn bekend(rapportage wordt in januari 2024 gepubliceerd);
  • Pilot train de trainer fietsvalpreventie: 16 docenten uit alle regio’s van Nederland opgeleid door fysiotherapeut Marjolein Kuijt om de interventie ‘Stevig op de pedalen’ te geven in het land;
  • Mede mogelijk gemaakt dat Ergo Learning de e-learning fietsen en ouderen,voor ergotherapeuten is ontwikkeld;
  • Collega’s van het landelijk bureau werden gelokt door andere mooie banen buiten IenW (Iris van Es, Jacqueline Uytdewillegen en Sonja Rijsbosch) en nieuwe collega’s kwamen het Doortrappenteam gelukkig weer versterken: Cherryl Naarden en Tom de Groot begin dit jaar, Esley Sevil, Rolf Tonckens en Jelle Bakker na de zomer. 

Verkeersveiligheid fiets moet beter

Samen met 12 deelnemende provincies, 2 vervoerregio’s en 235 gemeenten (variërend van actief, startend tot geïnteresseerd in Doortrappen) hebben we een hartstikke sterk netwerk dat zich samen inzet voor één doel: 60-plussers veiliger op de fiets! En het mooie is: iedereen doet dat op zijn eigen manier. Met een provinciale subsidieregeling, of een projectgroep die interventies organiseert. Met lokale communicatie en persoonlijke benadering. Met één interventie, of een heel jaarprogramma. Met elke actie bereiken we meer oudere fietsers en elke stap is er een.

En dat is nog steeds hard nodig.

Want uit de cijfers die SWOV op 13 december bekendmaakte blijkt dat er in 2022 weer meer ernstig gewonden in het verkeer waren dan het jaar daarvoor (groei 20%). En als verder inzoomen blijkt dat het overgrote deel van deze ernstig verkeersgewonden in 2022 fietser was, voornamelijk van 60 jaar of ouder.  

Het is een feit: de groep 60-plussers stijgt, ze fietsen graag en langer, maken meer kilometers. En omdat ze daardoor fit blijven, fietsen ze nóg langer door. Reden temeer om onder meer te blijven werken aan de bewustwording en verandering in gedrag van de seniore fietser.

Minister Harbers benadrukt dit in zijn schriftelijke reactie op het rapport van SWOV:

[...] “Volgens onderzoek spelen vergrijzing en gestegen mobiliteit van fietsers een belangrijke rol in de toename van dit jaar, maar deze aspecten kunnen de stijging niet volledig verklaren. Die problemen zijn helaas niet zomaar opgelost.”

“Dit motiveert mij en het ministerie om keihard te blijven werken aan verkeersveiligheid. We nemen daarvoor allerlei maatregelen, die draaien om veilige wegen, veilige voertuigen en veilig gedrag. De overheid kan dit echter niet alleen. We hebben iedereen nodig om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. [...] Dit kan bijvoorbeeld worden aangepakt door fietspaden veiliger te maken of door ouderen te helpen in hoe ze hun fiets het meest veilig kunnen gebruiken.”

Voor nu: we fietsen uit door naar de laatste dagen van 2023. Hopelijk hebben we allemaal enkele vrije dagen. En onze plannen voor Doortrappen in 2024? Dat lees je in de volgende nieuwsbrief van januari!

Een mooie kerst en veilige gezonde start van 2023,
Juul

PS Heb je het al genoteerd? 6 februari 2024 landelijk jaarcongres: Expeditie Doortrappen. Of schrijf je direct in. 

Cookie settings