Doortrappen-Ambassadeur aan het woord: Sanny Biemans, Coördinator gemeente Doetinchem

November 30, 2023 1107 keer bekeken

Elke maand stellen we een aantal vragen aan iemand uit onze community die zich met hart en ziel inzet voor Doortrappen. Deze maand aan het woord: Sanny Biemans, Coördinator in de gemeente Doetinchem, Gelderland. We vragen haar over haar eerste twee jaar bij Doortrappen.

 

Wie ben je en wat doe je?

"Mijn naam is Sanny Biemans. Ik zit nu sinds twee en een half jaar bij Team Verkeer in de gemeente Doetinchem. Mijn taken zijn onder andere verkeersveiligheid in het algemeen. Denk hierbij aan situaties bekijken en beoordelen waar verbeteringen in zijn aan te brengen. Zo probeer ik de schoolomgeving veiliger te maken, houd ik me bezig met laadpalen en stimuleren we kinderen om op de fiets naar school te gaan waardoor het autoverkeer rondom scholen vermindert met het project 'High Five'. Daarnaast zet ik mij ook in voor het project Doortappen, om niet alleen kinderen op de fiets te krijgen, maar ook senioren op de fiets te houden. Mijn focus ligt niet op de doelgroep die daar tussen ligt, dat is natuurlijk altijd goed, maar daar hou ik mij niet per se mee bezig."

Hoe ben je gestart met Doortrappen?

"Ik heb een aantal bijeenkomsten gevolgd met de kwartiermakers en ben met Veilig Verkeer Nederland (VVN) bezig geweest. Samen met VVN hebben we toen een soort opfriscursus over verkeersregels voor de fietsende ouderen georganiseerd. We hebben dit gecommuniceerd op onze website, huis aan huisbladen, en ik had pamfletten gemaakt en opgehangen bij de gemeentewinkel en op plaatsen waar ouderen wonen. Op deze manier probeerde ik er wat ruchtbaarheid aan te geven. Maar of er nu op mijn manier geen animo voor was, of dat ik er geen mensen voor heb kunnen bereiken: er was in ieder geval (nog) niet veel volk."

Hoe ben je na deze eerste ervaring verder gegaan?

"Op een gegeven moment kreeg ik het aanbod vanuit Doortrappen en de Fietsersbond om een Doortraproute te ontwikkelen. Dat zou de Fietsersbond dan uitzetten met vrijwilligers, en ik zou dat dan gaan promoten. Om de route onder de aandacht te brengen heb ik een officiële kick-off georganiseerd op de markt in Doetinchem. Hiervoor had ik ballonnen geregeld, een lokale fietsenmaker uitgenodigd die kleine reparaties doet en fietshelmen en spiegels verkoopt, en de wethouder gevraagd om een praatje te houden. Uiteindelijk had ik tijdens die kick-off een stuk of tien fietsers bij elkaar die we goodiebags hadden meegeven met een stukje fruit en een flesje water. Ik dacht het moet een beetje feestelijk, maar vroeg me wel af, is tien nou veel? Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten en was heel erg op zoek naar hoe ik meer ouderen kon bereiken."

Konden anderen je daarbij helpen?

"Het advies was om aan te haken bij bestaande activiteiten, maar waar vind ik die activiteiten dan? Wie doet dat? Dat was voor mij op het begin best nog wel een zoektocht. Een Doortrappen Radarsessie met Merlin Bos van de Gelderse Sportfederatie, iemand van de Fietsersbond, de ouderenbond en Sport-ID, mensen uit de dorpsraad Gaanderen en een paar buurtsportcoaches, veranderde hierin veel voor mij. We waren echt met een leuk clubje waarmee we een mooie brainstormsessie hadden. Dit motiveerde mij om mensen te vragen om mee te denken over activiteiten die we zouden kunnen organiseren. Zij gaven ook weer ideeën waar ik die mensen zou kunnen vinden, of mensen die dan ook weer op hun beurt contact hebben met ouderen. Zo kwam de Vitaliteitsdag in Doetinchem, waar ik Doortrappen vertegenwoordigde afgelopen september, ook voort uit die radarsessie omdat een buurtsportcoach hierover vertelde. Vlak daarvoor had ik een andere bijeenkomst met Doortrappen in Amersfoort waar Franca van Ideate aanwezig was. Zij bood bij het horen over de Vitaliteitsdag aan om mij te helpen die dag. Dat heb ik toen erg gewaardeerd."

Hoe ervaar je de ondersteuning vanuit het landelijke programma bureau?

"Ik heb altijd veel aan de bijeenkomsten die worden georganiseerd om in contact te komen met andere gemeenten die hetzelfde doen als ik. Dit zijn uitgelezen momenten om ideeën uit te wisselen en kennis te maken met anderen. Ik heb daardoor ook bijvoorbeeld Gerard Prins leren kennen van de Fietsersbond. Dat soort contacten zijn natuurlijk heel waardevol. Ik kan echt iedereen aanraden om zeker naar de landelijke bijeenkomsten te gaan. Je leert gewoon al heel veel van je vakgenoten, van andere gemeenten. Met wie heb jij dan contact en hoe kom je daar dan aan? Daar haal ik vooral heel veel informatie uit."

Waar denk je dat je veel baat bij zou hebben gehad tijdens die opstartfase?

"Ik had vooral iets gehad als er hier op de gemeente Doetinchem intern iemand was geweest die mij wat meer wegwijs had gemaakt. Ik kom helemaal niet uit de sociale maatschappelijke hoek van ouderen, waardoor ik daar eerst een netwerk moest opbouwen. Dankzij die Vitaliteitsdag en die radarsessie heb ik nu wel een mooi rijtje met contactpersonen die ik in een Excelbestand heb gezet met erachter; wie, wat, waar. De eerstvolgende keer dat ik zelf wat ga organiseren dan heb ik gelijk een lijstje naar wie ik dat allemaal toe kan sturen en wie dat door kan sturen naar de ouderen. En mocht er iemand op mijn pad komen die wat organiseert waar ik bij aan kan haken, dan zou ik dat zeker niet nalaten."

Nog advies aan andere startende coördinatoren?

"In ieder geval meedoen aan een radarsessie en daarbij de buurtsportcoaches betrekken. Die doen vaak ook dingen met ouderen. Zij hebben vaak loopgroepjes voor senioren en fietsgroepjes voor senioren."

Cookie settings