Doortrappen in Groningen: fraaie resultaten in 2023

November 27, 2023 996 keer bekeken

Woensdag 22 november organiseerde Huis voor de Sport, uitvoerder van Doortrappen in provincie Groningen, een bijeenkomst voor alle Groningse gemeenten. De dag stond in het teken van kennis en ervaring uitwisselen en een vooruitblik naar 2024.

Goed op weg

Groningen kende in 2023, na een enigzins lastige start, een enorm goed jaar ten opzichte van 2022. Er zijn bijna 8.000 ouderen bereikt dit jaar ten opzichte van 436 ouderen vorig jaar. Daarmee is Groningen goed op weg om hun doel te behalen om in totaal vijftienduizend 60-plussers een keer een Doortrapactiviteit te laten ervaren voor 2025.

Fietsen, weer of geen weer

In de bijeenkomst van woensdag 22 november hebben de gemeenten elk in een korte pitch hun ervaringen van het afgelopen jaar gedeeld. De rode draad van deze ervaringen was dat ze eerst wat moeite hadden de doelgroep te bereiken, maar na het inzetten op bestaande netwerken en mond op mond reclame het steeds beter begon te lopen. “Het spreidt zich uit als een olievlek”, zei een van de coördinatoren. Mooie verhalen kwamen langs over fietstochten met woest regenachtig weer, waar toch nog volop werd gefietst. De Groningers zijn niet van suiker! Ook brachten ze afgelopen jaar zelf nieuwe ideeën in de praktijk met onder andere de eerste Doortrappen Driewielfietsroute: de eerste fietsroute speciaal gemaakt voor duofietsen en driewielfietsen. De gemeenten hebben daarnaast veel gehad aan de inzet van enthousiaste vrijwilligers, waarvan er één ook op de bijeenkomst was. Menco Slager organiseert elke maand een fietstocht in Bedum, waar inmiddels zoveel enthousiaste ouderen op af komen dat hij er eigenlijk mensen bij moet hebben om te helpen begeleiden. 

Lessen leren en door

Na de verhalen van de gemeenten werd door VeiligheidNL een presentatie verzorgd van de evaluatie van afgelopen jaar. Al was de respons van ouderen nog laag, de uitkomst van het onderzoek gaf aan dat zowel uitvoerders als Doortrappers zelf positief zijn over het programma. 

Tot slot werd ook vooruitgeblikt naar komend jaar. De vraag van projectleider Simone was: “Hoe versterken we elkaar?”. Daarop werd besloten een goed afgestemde jaaragenda op te zetten en te kijken hoe gemeenten elkaar kunnen helpen met bijvoorbeeld uitwisselen van fietscoaches. Kortom, een positieve dag met veel energie om aan de slag te gaan. Zoals de Groningers zeggen: "Nait soezen, moar deurbroezen!”

Cookie settings