Doortrappen trapt door | Afdelingshoofd verkeersveiligheid: We dromen dat alle gemeenten meedoen

September 28, 2023 1299 keer bekeken

Doortrappen is goed geborgd in het landelijk beleid van het ministerie van IenW. Zo staat het in de plannen voor Fietsstimulering (onderdeel Actieve Mobiliteit), is het een van de maatregelen van het Landelijk ActiePlan Verkeersveiligheid én staat het beschreven in het Meerjarenplan Fietsveiligheid.

Geertje Hegeman

Afdelingshoofd Verkeersveiligheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Geertje Hegeman vindt het een goede zaak:

"Met de aanpak van Doortrappen vliegen we verkeersveiligheid en fietsen op een brede manier aan. Via thema’s als gezondheid en fit blijven, zelfredzaamheid, het voorkomen van eenzaamheid en een actief sociaal leven weten we in 235 gemeenten veel fietsende ouderen te bereiken. En helpen we hen met informatie en activiteiten om hen bewust te maken van veiliger fietsen. Als het even kan tot hun 100ste.” aldus Geertje Hegeman. 

We gaan door

”235 gemeenten, dat is 68%. Dus nog 32% van de gemeenten te gaan.", vervolgt Geertje. “En we willen natuurlijk nog veel meer lokale organisaties en mensen betrekken om samen die ouderen te vinden en hen te helpen met Doortrappen.” Wil je ook meedoen, mail dan naar het programmabureau van Doortrappen!” 

Cookie settings