Fietsveiligheid heeft hoogste prioriteit: samen zorgen voor minder fietsslachtoffers onder ouderen!

April 26, 2023 700 keer bekeken

Het aantal verkeersdoden is vorig jaar aanzienlijk gestegen, meldde het CBS op 18 april . Vooral onder oudere fietsers vielen veel slachtoffers. Bij IenW heeft verbetering van de fietsveiligheid hoge prioriteit. We vertellen welke maatregelen er al worden genomen en welke nog in de pijplijn zitten.

Juul van Rijn is programmamanager van het programma Doortrappen. Juul herkent de oorzaken van de ongevallen. Ze werkt er al jaren hard aan om met provincies, gemeenten en diverse partners de fietsveiligheid te verbeteren.

De Rijksoverheid, de medeoverheden en diverse partners zetten zich in om de fietsveiligheid in Nederland te verbeteren. Hiervoor zijn vele lokale en regionale initiatieven. Denk hierbij aan het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid, het programma Doortrappen én het plan Langer Veilig Onderweg.

Doortrappen

Het programma Doortrappen is opgezet om ouderen te helpen tot op hoge leeftijd veilig te blijven fietsen. Juul: "Via het programma Doortrappen werken we aan bewustwording en gedagsverandering van de oudere fietser, onder het motto ‘Veiliger fietsen tot je 100 ste’. In ruim 225 gemeenten vinden activiteiten plaats en wordt voorlichting gegeven over veiliger fietsen."

Infrastructuur

Het CBS doet geen uitspraken over de oorzaken van de dodelijke ongevallen. In NRC doet het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek SWOV dat wel. SWOV wijst erop dat de effectiefste maatregel om het aantal fietsongevallen te reduceren, de aanleg is van veilige infrastructuur; gescheiden rijbanen voor fietsers en auto’s. En op wegen waar fietsers en auto’s mengen, zorgen dat auto’s daar dan niet harder rijden dan dertig kilometer per uur.

Ouderen

Fietsen is gezond, en met de komst van e-bikes ook vol te houden als je lichamelijk wat achteruit gaat. Het aantal oudere fietsers neemt daardoor al jaren toe. Het aantal dodelijke slachtoffers onder deze groep helaas ook. Opvallend is helaas het hogere aantal dodelijke slachtoffers onder fietsers van 75 jaar en ouder. Met 150 doden waren dat er afgelopen jaar 60 procent meer dan in 2021.

Meerjarenplan

Gelet op de zorgelijke ontwikkeling onder het aantal fietsslachtoffers wil IenW toe naar een aanvullende en integrale aanpak van fietsveiligheid. Het ministerie werkt aan een Meerjarenplan Fietsveiligheid. Om samen met partners nog meer in te zetten op een verbetering van de fietsveiligheid. We richten ons daarbij op:

  • Ouderen
  • Enkelvoudige ongevallen
  • Veilige school- en sportomgeving
  • Drukte op het fietspad

Ook is IenW bezig met het opstellen van een strategie voor het stimuleren van het vrijwillig gebruik van de fietshelm. De fietshelm kan ca. 60-70% van ernstig en dodelijk hersenletsel voorkomen en daarmee de impact van ongevallen aanzienlijk verminderen.’

Het programmabureau Doortrappen wil al haar partners bedanken voor hun betrokkenheid. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat alle Nederlanders veiliger kunnen blijven fietsen tot hun 100ste. We hebben jullie inzet hard nodig om dit te realiseren!

Afgelopen dinsdag plaatsten we ook een post hierover op onze LinkedIn pagina. Die post lees je hier.

Cookie settings