Eerste commissiedebat over actieve mobiliteit!

March 30, 2023 701 keer bekeken

Op 9 maart heeft er voor het eerst een bijzonder commissiedebat plaatsgevonden over actieve mobiliteit, oftewel fietsen en lopen. De reden dat dit debat bijzonder was, was omdat het volledig in het teken stond van actieve mobiliteit. Een unicum omdat dit niet eerder is voorgekomen.

Wat is een commissiedebat?

Een commissiedebat heeft een voorbereidende functie bij de besluitvorming rond wetgeving en controle van de overheid. Dit soort vergaderingen komen heel vaak voor op de ministeries. Niks bijzonders zo op het eerste gezicht. Wat dit debat echter bijzonder maakte, was dat het voor het eerst volledig over actieve mobiliteit ging. In het verleden was actieve mobiliteit onderdeel van bijvoorbeeld een comissiedebat over duurzame mobiliteit. Dit geeft aan hoe belangrijk lopen en fietsen in onze maatschappij  zijn geworden.

Dit sluit aan bij de ambities die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft om de fiets als een gelijkwaardige modaliteit, naast auto en OV, in te zetten bij de aanpak van de uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid.

Vragen aan bewindspersonen

In een commissiedebat wordt door één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers en/of staatssecretarissen van gedachten gewisseld over het beleid. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief van het kabinet. Omdat zo'n commissiedebat snel bijeen kan worden geroepen, is het een goede vorm om actuele zaken aan de orde te stellen.             

Doortrappen aan de orde

Tijdens dit commissiedebat stelden Kamerleden vragen aan staatssecretaris Heijnen van IenW over onder andere fietsen en fietsveiligheid voor ouderen. Onderwerpen waar het programma Doortrappen ook op gericht is.  

Zo werd er bijvoorbeeld gevraagd of er een lange termijnstrategie ontwikkeld wordt om de fiets veilig en toegankelijk houden voor de groeiende groep oudere fietsers. Daarnaast kwam de vraag voorbij of de staatssecretaris bereid is om in overleg met de Fietsersbond, regelgevende instanties en Nederlandse fietsenmakers een ontwikkeltraject te starten zodat die steeds groter wordende doelgroep van minder validen kan blijven trappen.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de antwoorden? En wat er nog meer ter tafel kwam? Klik dan op de knop hieronder om het debat te beluisteren.

Naar commissiedebat

 

Cookie settings