Uitgelicht: Inspiratiedocument Doortrappen Interventies voor gemeenten

January 26, 2023 1040 keer bekeken

In het voorjaar van 2022 is het Inspiratiedocument Doortrappen Interventies voor gemeenten verschenen. In het inspiratiedocument staan de veelgebruikte interventies door Doortrappen gemeenten helder op een rij. Het inspiratiedocument is te vinden in de toolbox. We lichten de voordelen hier toe.

 

Het inspiratiedocument bevat de meest gebruikte interventies door gemeenten*. Deze interventies verschillen van laagdrempelig tot intensief. Het inspiratiedocument geeft een korte beschrijving en het doel van elke interventie. Ook geeft het suggesties voor mogelijke professionals die geschikt zouden kunnen zijn voor de uitvoering van desbetreffende interventies.

Het document helpt gemeenten om een geschikte interventie in te zetten of een eigen interventie te ontwikkelen. Ook door verschillende provincies wordt het document gebruikt. Zoals door het ROVZ (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland). Kwartiermaker Doortrappen voor Zeeland Wiepke Barentsen licht toe: “Voor het ROVZ dient het inspiratiedocument als input voor overleg met Zeeuwse gemeenten, de evaluatie van Doortrappen tot 2023 en we nemen het mee in onze toekomstplannen voor Doortrappen in de gemeenten in Zeeland.”

Passende activiteiten
Veel van de initiatieven bij gemeenten zijn tot stand gekomen door maatwerk. Het inspiratiedocument biedt daarom een overzicht van mogelijke interventies die, al dan niet met aanpassingen, kunnen worden ingezet door gemeenten. Van DoortrappenRadar tot fietscheck of informatiebijeenkomst voor professionals. Meestal is een mix van inzet van interventies en communicatiemiddelen nodig. Afhankelijk van budget, capaciteit en gewenste inzet kiest de provincie of gemeenten zelf, voor activiteiten, uitvoerders en ondersteuners. Wiepke: “We halen er inspiratie uit voor mogelijke interessante Doortrappen activiteiten, die ook bij Zeeland passen.” Daarmee is het inspiratiedocument een welkome aanvulling op de andere tools in de toolbox van Doortrappen.

Ideeën voor het inspiratiedocument zijn altijd welkom. Mis je iets? Laat het ons weten en stuur een mail naar het programmabureau Doortrappen.

*NB: het overzicht is niet compleet en het landelijk programmabureau verbindt er ook geen kwaliteitskeurmerk aan. Het is een ‘levend document’ dat op elk moment kan worden aangepast en/of uitgebreid. Nieuwe interventies die landelijk worden ontwikkeld, ontstaan op basis van wensen en behoeften die zijn opgehaald in het Doortrappen netwerk.

Cookie settings