Doortrappen in 2023, een vooruitblik

December 20, 2022 963 keer bekeken

Het afgelopen jaar zijn er weer veel nieuwe gemeenten aan de slag gegaan met Doortrappen. In ruim 220 gemeenten vinden Doortrappen-activiteiten plaats. In 2023 willen we niet alleen nog meer nieuwe gemeenten helpen om te starten met Doortrappen. Wat gaan we nog meer doen komend jaar?

Ook op het gebied van het borgen en bestendigen van de methode Doortrappen ligt er een uitdaging. En daarvoor werken we graag nog intensiever samen met alle betrokken partijen in het land.

Ondersteuning kwartiermakers en gemeente-coördinatoren

Natuurlijk blijven we de kwartiermakers bij de provincies ondersteunen met bijeenkomsten, materialen en persoonlijke adviezen. Op 9 maart, 6 juni, 7 september en 28 november 2023 vinden de kwartaalbijeenkomsten plaats. Reserveer deze data vast in de agenda!
We zetten (via de kwartiermakers) de ondersteuning aan deelnemende gemeenten voort. Met een vereenvoudigde handleiding, bijeenkomsten en een up-to-date website helpen we nieuwe gemeenten om een start te maken met Doortrappen.

Nieuwe interventies

Jaarlijks wordt geïnventariseerd waar partners behoefte aan hebben en op basis hiervan worden nieuwe interventies en middelen ontwikkeld. In 2023 komen nieuwe interventies beschikbaar, waaronder een verkorte handleiding voor gemeenten op de website van Doortrappen en een waarderingspakket voor ambassadeurs.

Monitoring en evaluatie blijft belangrijk

In 2020-2021 heeft Mulier Instituut een monitoring- en evaluatie programma opgezet en uitgevoerd. Voor 2023-2025 gaan we een vervolgprogramma opzetten, zodat we de ontwikkeling van het programma kunnen blijven volgen en kunnen bijsturen als dat nodig is.  

Methode Doortrappen en borging van het programma

Doortrappen is op heel veel plekken gestart en de aanpak van Doortrappen werkt. Hoe hebben provinciale en lokale overheden dit opgepakt, wat zijn succes- en faalfactoren en welke ervaringen zijn het vermelden waard? De methode van Doortrappen geeft inzicht in hoe het doel van bewustwording en gedragsverandering van de oudere fietser kan worden bereikt. Maar ook; hoe zorgen we ervoor dat Doortrappen doorgaat en structureel wordt opgenomen in lokaal beleid, organisatie, activiteitenprogramma’s, met de juiste samenwerkingspartners? We stellen hiervoor een adviesdocument ‘borging’ op.

Wat gaan we nog meer doen?

We zijn blij dat we ons gehele netwerk kunnen uitnodigen voor het landelijk jaarcongres Doortrappen op 14 februari 2023. De save-the-date is inmiddels verstuurd. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden. Via de maandelijkse nieuwsbrief van Doortrappen houden we je op de hoogte van het congres.

Cookie settings