Veiligheid oudere fietser speerpunt landelijk fietsveiligheidsbeleid

November 29, 2022 1048 keer bekeken

Ouderen zijn een belangrijke pijler in het nieuwe fietsveiligheidsbeleid, waar extra op moet worden ingezet. Dat schrijft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat eind november in een brief aan de Tweede Kamer.

Ouderen blijven, mede dankzij de (elektrische) fiets, steeds langer mobiel en dat is goed nieuws. Keerzijde is dat ouderen bovenmatig vertegenwoordigd zijn in de ongevalscijfers. Ook hebben ouderen een grotere kans om ernstig gewond te raken bij een ongeval. Het ministerie vindt het daarom belangrijk om ouderen extra te ondersteunen met het veilig kunnen blijven doorfietsen. 

Inzetten op meerdere sporen

De afgelopen jaren wordt steeds meer gefietst. Over de periode 2010-2019 nam het aantal fietskilometers met 10% toe en naar verwachting neemt het fietsgebruik tot en met 2027 nog verder toe met 9%. In combinatie met de toenemende vergrijzing leidt dit tot een toename van het aantal verkeersslachtoffers. De Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 voorspelde dat in 2040 het aantal ernstige fietsongevallen met 80% tot 100% zal zijn toegenomen. Zonder extra maatregelen zal het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers in de komende jaren dus oplopen.

Naast het te ontwikkelen meerjarenplan fietsveiligheid zet het Rijk al in op verschillende sporen om de fietsveiligheid te verbeteren, zoals het programma Doortrappen, het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid en het programma Langer Veilig Onderweg. En via de Investeringsimpuls verkeersveiligheid wordt ge├»nvesteerd in veilige infrastructuur, zoals het verbreden van fietspaden en verwijderen van paaltjes. 

Naast ouderen richt het fietsveiligheidsbeleid zich op enkelvoudige ongevallen, sport- en schoolomgevingen, en drukte op het fietspad. Diverse stakeholders zijn geconsulteerd over de beleidspijlers en worden in de uitwerking van het meerjarenplan fietsveiligheid betrokken. 
Medio 2023 moet dit meerjarenplan fietsveiligheid met concrete doelstellingen en maatregelen klaar zijn.

Kijk hier voor meer informatie over de beleidspijlers fietsveiligheid.

Cookie settings