In gesprek met oud-kwartiermaker Brabant, Demy Weertman

October 31, 2022 906 keer bekeken

Het netwerk van Doortrappen is volop in beweging. Zo vertrok Demy Weertman, de kwartiermaker voor Brabant, onlangs naar de gemeente Breda om daar als beleidsmedewerker sport en bewegen aan de slag te gaan. We spraken Demy over haar werkzaamheden als kwartiermaker voor Doortrappen.

Demy Weertman was ongeveer twee jaar werkzaam als kwartiermaker Doortrappen voor de provincie Brabant. Zij vervulde deze rol vanuit Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB) samen met Wouter Schelvis, adviseur mobiliteit van de organisatie Zet. Demy: “Ik las regelmatig over Doortrappen en onze provincie gaf aan dat ze interesse hadden in dit programma. Na een paar gesprekken hebben Zet en SSNB de handen ineen geslagen en een plan opgesteld om Doortrappen in de provincie Brabant uit te rollen. De combinatie van aan de ene kant kennis van het sportdomein en aan de andere kant het mobiliteitsdomein bleek goud waard. In relatief korte tijd hebben we veel gemeenten kunnen betrekken bij Doortrappen en zijn er op lokaal niveau allerlei toffe activiteiten georganiseerd door de lokale uitvoerders.”

Leuk en uitdagend
De eerste tijd als kwartiermaker is vooral besteed aan het zoveel mogelijk informeren en betrekken van gemeenten. Demy: “Een aantal uitvoerders kende ik al voordat ik met Doortrappen ging werken, maar er zijn ook heel veel nieuwe contacten bij gekomen. Daarnaast vond ik het leuk om te zien met hoeveel verschillende domeinen je kon samenwerken. Zowel sport, verkeer, welzijn als zorg zijn belangrijke partners om te betrekken bij de planvorming en uitvoering. Dat maakte het leuk en uitdagend.”

Dat grote netwerk komt van pas in de nieuwe functie van Demy bij de gemeente Breda. “In Breda wordt Doortrappen vooral uitgevoerd vanuit het domein verkeersveiligheid. Veel Doortrappen-uitvoerders in Brabant komen echter uit het sportdomein. Ik hoop daar met mijn sportachtergrond nog een steentje aan bij te kunnen dragen.”

De veelheid aan verschillende taken is iets waar Demy met plezier op terugkijkt. Demy: “Enerzijds informeerden we startende gemeenten over Doortrappen. Anderzijds hadden we een Brabantse kopgroep, met gemeenten die al wel Doortrappen-activiteiten organiseerden. Met deze kopgroep wisselden we vooral kennis uit. We hebben bijvoorbeeld een plan gemaakt voor de uitvoering van Doortrappen in de gemeente Den Bosch. Met de praktische kennis over hoe je Doortrappen kunt uitvoeren kon ik andere gemeenten advies geven over de aanpak.”

Doortrappen-activiteiten
En dan waren er nog de diverse andere activiteiten die in de provincie hebben plaatsgevonden. Zoals de Doortrappen on Tour bijeenkomst afgelopen voorjaar in Tilburg. “Tijdens deze bijeenkomst namen we beleidsmedewerkers en Doortrappen-gemeenten uit Brabant mee in de praktijk. De locatie, een wielerclub in Tilburg, was een super inspirerende plek, het weer was zonnig en we zijn goed ondersteund door het landelijk programmabureau. Perfecte ingrediënten voor een geslaagde middag”, aldus Demy.

Op de vraag wat Demy wil meegeven aan haar opvolger antwoordt zij: “Ik zou willen adviseren om de gemeenten te blijven stimuleren om Doortrappen-activiteiten te organiseren. Wat daarbij kan helpen is om te kijken welke activiteiten er al in een gemeente plaatsvinden. Vaak kun je veel interventies of campagnes die al draaien aan Doortrappen koppelen en hoef je niet een heel nieuw traject op te zetten. En blijf de mooie praktijkvoorbeelden delen!” 

Cookie settings