Doortrappen on Tour Noord-Holland een succes!

October 20, 2022 767 keer bekeken

Dinsdag 11 oktober 2022 was er weer een Doortrappen on Tour, deze keer in het West-Friese Hoorn. Het was een succesvolle en dynamische bijeenkomst en de deelnemers vertrokken geïnspireerd en enthousiast om Doortrappen verder uit te rollen in de provincie Noord-Holland!

De dag begon met een presentatie van Thijs Dekker, de kwartiermaker van Noord-Holland. Hij liet zien hoe het aantal deelnemende gemeenten in afgelopen drie subsidiejaren aanzienlijk is gestegen Voor 2023 staat weer een nieuwe subsidieronde Doortrappen klaar binnenkort. Hierop volgde programmamanager Doortrappen, Juul van Rijn van het ministerie van IenW. Zij informeerde de deelnemers over hoe het programma er in het land voorstaat en welke activiteiten het beste werken voor gemeenten in de opstartende fase van Doortrappen. Tenslotte presenteerde Paul Molenaar van Team Sportservice West-Friesland zijn ervaringen over hoe je als gemeente ook samen met andere gemeenten Doortrappen kunt organiseren. Door middel van een regionale samenwerking kunnen gemeenten bijvoorbeeld gezamenlijk subsidie aanvragen en evenementen organiseren die ook de gemeentegrens overgaan, zoals een fietsroute door de regio.

“Hoe zorg je dat er zo min mogelijk ouderen naar je Doortrappenactiviteit komen? “

Vervolgens konden de deelnemers meedoen in een werksessie creatief denken, vakkundig geleid door Start2Create. Tijdens deze sessie werden op speelse wijze vanuit onrealistische ideeën toegewerkt naar concrete oplossingen en plannen voor de obstakels die sommige gemeenten ervaren. Hiermee werden huidige drempels door een creatieve denkwijze benaderd, omgedacht en kwamen hierdoor verschillende nieuwe plannen en ideeën hoe deze te overwinnen. Bijvoorbeeld het verdienen van een kaartje voor de deelnemer en een kleinkind naar een pretpark, met een ‘stempelkaart’ voor Doortrappen evenementen of senioren betrekken bij fietsverkeersexamens op basisscholen.

Meer Doortrappen on Tour in 2022

Geïnteresseerd in het bijwonen van een Doortrappen on Tour sessie? Komende weken organiseren wij de laatste Doortrappen on Tour van het jaar. Dit is op 3 november in Goes, provincie Zeeland.

 

Cookie settings