220 Doortrappen gemeenten in het jaar 2022!

September 29, 2022 867 keer bekeken

Op de landkaart van Doortrappen staan nu 220 gemeenten die deelnemen. Dat vinden wij van het programmabureau een heel mooi getal in het jaar 2022!

Sinds de uitrol van Doortrappen in september 2018, begonnen met vier gemeenten, is het aantal deelnemende gemeenten jaarlijks gestaag en met flinke vaart gegroeid. Alle provincies en de VervoerRegio Amsterdam doen mee. En ieder op zijn eigen manier. 

In de ene provincie wordt Doortrappen ondersteund met een subsidieregeling, bij de ander is er na een aanbestedingsprocedure een consortium aangesteld dat de opdracht heeft om in een aantal jaren Doortrappen te introduceren en te implementeren.

Vooruitkijken

“We gaan niet tevreden achterover leunen", aldus programmamanager Juul van Rijn. “De komende jaren willen we verder groeien én verdiepen”. Verkeersveiligheid, en in het bijzonder de fietsende ouderen, blijft een urgent onderwerp. Bij ons op het ministerie en overal in het land. In elke deelnemende gemeente zouden we met de boodschap van Doortrappen, veiliger fietsen tot je 100ste, nog meer professionals en met hen, nog meer ouderen willen bereiken. We horen graag uit ons netwerk wat daarvoor nodig is. Ook willen we de samenwerking met landelijke partners uitdiepen en meer zichtbaar maken. Het plan voor dit zogenoemde ‘alliantiemanagement’ is in de maak en wordt vanaf begin 2023 uitgevoerd. 

Monitoring en Evaluatie

Verder zijn en blijven we een lerend programma. Nieuwe interventies en tools ontwikkelen wij op basis van wensen en behoeften van onze partners, het netwerk. In de kwartaalbijeenkomsten, in accountgesprekken en tijdens onze bezoeken in het land vragen we altijd naar wat men nodig heeft.Naar wat goed gaat met Doortrappen en wat nog beter kan. De regionale monitoring- en evaluatie programma's die soms door provincies zijn geïnitieerd helpen ook om deze vragen naar boven te krijgen. 

Save the Date: landelijk congres Doortrappen op 14 februari 2023

Het opzoeken en verbinden van al onze netwerkpartners is een belangrijk onderdeel van ons werk. De regionale bijeenkomsten en kwartaalbijeenkomsten zijn vaste onderdelen van ons jaarplan. En, na twee jaren pandemie, er komt ook weer een landelijk congres! Noteer alvast: op 14 februari 2023, Valentijnsdag, is het tweede landelijke congres van Doortrappen. Locatie en programma volgen. 

 

Cookie settings