Kwartiermakers bespreken het borgen van de Doortrappen-aanpak

July 27, 2022 517 keer bekeken

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Doortrappen-aanpak doorgaat, ook de komende jaren? Deze vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst voor kwartiermakers Doortrappen op 7 juli in Utrecht.

Na een hele tijd waarin vooral online bijeenkomsten plaatsvonden, troffen de kwartiermakers van de provincies elkaar weer live. Dat zorgde voor interessante discussies en veel gezelligheid.

Tijdens de bijeenkomst is vooral stilgestaan bij het onderwerp ‘borging van de Doortrappen-aanpak’. Het programma Doortrappen wordt in de provincies op verschillende manieren uitgerold. Wat hetzelfde is, is de eensgezindheid bij de kwartiermakers over de urgentie, het doel en de manier waarop we de seniore fietser willen bereiken. Hoe borg je dat?

Integraal samenwerken
Onno de Vries (Vervoerregio Amsterdam, VRA) vertelde over de ervaringen met borging van de aanpak in een aantal gemeenten. De VRA heeft een rondje langs verschillende lokale overheden gemaakt. Ondanks dat het thema ‘borging’ belangrijk wordt gevonden, heeft het bij slechts enkele overheden een plek in het beleid. En als je dit wilt vastleggen in beleid, waar doe je dat dan? In het beleid van verkeer, sport en bewegen, samenleving, of welzijn?
Daarbij komt dat de beleidsterreinen Verkeer, Samenleving en Welzijn binnen de gemeenten elkaar nog niet altijd weten te vinden op dit onderwerp. Sommige provincies en vervoerregio’s hebben goede ervaringen opgedaan door de regie te nemen en gemeenten te helpen, ontzorgen, en steunen. Het betrekken van de gemeenteambtenaren in een vroeg stadium en hen echt deelgenoot maken van het programma helpt hierbij. Gevolg van het ontzorgen is dat het stokje niet voldoende door de lokale overheden zelf wordt opgepakt. In twee subgroepen wisselden de kwartiermakers hierover van gedachten en gaven zij elkaar tips.

Bestuurlijke urgentie creëren
Ook bestuurlijke aandacht helpt bij het borgen van de programma-aanpak. De kracht van Doortrappen zit in het, ook op bestuurlijk niveau, laten zien van de vele activiteiten die worden georganiseerd voor de seniore fietser. Landelijke communicatie vanuit het programmabureau Doortrappen kan daarnaast helpen om bestuurders mee te nemen in en te overtuigen van het belang van Doortrappen. De onlangs ontwikkelde tijdlijn van het programma Doortrappen (op te vragen bij het programmabureau) is een middel dat kan worden gebruikt voor interne verantwoording richting de bestuurders.

De volgende kwartaalbijeenkomst van het programma Doortrappen vindt plaats op 8 november in de ochtend, op een centrale locatie in Nederland. Daar zijn zowel de kwartiermakers (provincies) als gemeentelijke coördinatoren van harte welkom! 


 

Cookie settings