28/06 Doortrappen on Tour in Noord-Brabant

June 30, 2022 360 keer bekeken

28 juni 2022, wielerbaan Pijnenburg in Tilburg; het toepasselijke decor van de Doortrappen on Tour sessie in Noord-Brabant. Vertegenwoordigers van een aantal Brabantse gemeenten waren op deze zomerse dag naar Tilburg afgereisd om inspiratie op te doen voor een start van Doortrappen in hun gemeente.

Na een korte schets van de historie van wielerbaan Pijnenburg door Louis (al 60 jaar trots lid van deze club), startte het inhoudelijke programma. De deelnemers werden bijgepraat door Marvin Brust van de provincie Noord-Brabant, Juul van Rijn van het het landelijke programmabureau en de kwartiermakers van Doortrappen in deze provincie: Demy Weertman en Wouter Schelvis. Wouter was deze middag tevens de dagvoorzitter en praatte het programma vlot en met humor aan elkaar. 

DoortrappenRadar en DoortrapRoutes

Vervolgens konden zij in workshops kennismaken met twee interventies die vaak worden gebruikt door gemeenten die willen starten met Doortrappen; de DoortrappenRadar en de DoortrapRoutes. Wouter en Demy, kwartiermakers bij de provincie, vertelden hoe zij de gemeenten kunnen helpen met de DoortrappenRadar en het in beeld brengen van alle lokale organisaties die rondom de ouderen in de gemeente, wijk of buurt te vinden zijn. In de workshop over de DoortrapRoutes is nagedacht over activiteiten die aan een DoortrapRoute gekoppeld kunnen worden. En dat zijn er veel!

Met een drankje op het buitenterras van de wielerbaan werd er verder gepraat aan de hand van een aantal stellingen. Het belang van een goede samenwerking tussen de verschillende domeinen, zoals Verkeer en Zorg en Welzijn, werd door veel gemeenten genoemd als belangrijke voorwaarde. “Ik zou eens een verdieping lagert moeten kijken, daar zitten zij van welzijn”, aldus een ambtenaar Verkeersveiligheid. 

Meer Doortrappen on Tour in het najaar 2022

Geïnteresseerd in het bijwonen van een Doortrappen on Tour sessie? Komend najaar organiseren we er nog vier in verschillende provincies. De data en locaties van deze bijeenkomsten verschijnen binnenkort op de website.
[Foto: groepsfoto 28 juni 2022]
 

Cookie settings