Nieuw: Inspiratiedocument Doortrappen Interventies voor gemeenten

May 24, 2022 860 keer bekeken

In het Inspiratiedocument Doortrappen Interventies voor gemeenten staan de veelgebruikte interventies door Doortrappen gemeenten helder op een rij. Dit document kan gemeenten helpen om een geschikte interventie in te zetten of een eigen interventie te ontwikkelen.

Het inspiratiedocument is te vinden in de toolbox voor gemeenten op de website van Doortrappen.

Sinds 2018 zijn er heel wat interventies ontwikkeld in het kader van Doortrappen. Het inspiratiedocument bevat de meest gebruikte interventies door gemeenten* . Deze interventies verschillen van laagdrempelig tot intensief. Het inspiratiedocument geeft een korte beschrijving en het doel van elke interventie. Ook geeft het suggesties voor mogelijke professionals die geschikt zouden kunnen zijn voor de uitvoering van desbetreffende interventies.

Veel van de initiatieven bij gemeenten zijn tot stand gekomen door maatwerk. Het inspiratiedocument biedt daarom een overzicht van mogelijke interventies die, al dan niet met aanpassingen, kunnen worden ingezet door gemeenten. Van Doortrappenradar tot fietscheck of informatiebijeenkomst voor professionals. Meestal is een mix van inzet van interventies en communicatiemiddelen nodig. Afhankelijk van budget, capaciteit en gewenste inzet kiest de provincie of gemeenten zelf, voor activiteiten, uitvoerders en ondersteuners.

*NB: het overzicht is niet compleet en het landelijk programmabureau verbindt er ook geen kwaliteitskeurmerk aan. Het is een ‘levend document’ dat op elk moment kan worden aangepast en/of uitgebreid. Nieuwe interventies die landelijk worden ontwikkeld, ontstaan op basis van wensen en behoeften die zijn opgehaald in het het Doortrappen netwerk.

Cookie settings