20/4 Eerste Nationale Dag van de fietshelm

April 25, 2022 500 keer bekeken

Een van de veiligheidstips die we geven met Doortrappen is de fietshelm: deze beschermt jouw hoofd bij een val. Een groep van artsen, neurologen en de Hersenstichting heeft 20 april 2022 uitgeroepen tot Dag van de Fietshelm.

Het artsencollectief stelt dat het dragen van een fietshelm de kans op ernstig hersenletsel vermindert - verwijzend naar onderzoek van de SWOV - met 60 procent en op dodelijk hersenletsel met 71 procent. Het collectief wil het gebruik van de fietshelm stimuleren, maar sluit een eventuele verplichting niet uit.

De Landelijke Dag van de Fietshelm 2022 is een initiatief van de denktank ‘Artsen voor Veilig Fietsen’ in samenwerking met het HersenStrijd fonds en de Hersenstichting. De denktank wordt ondersteund door 11 wetenschappelijke medische beroepsverenigingen, onder meer op het gebied van neurologie, traumachirurgie en revalidatie.

Activiteiten op 20 april

Op deze Dag waren er door het hele land activiteiten bij te wonen die om dit onderwerp draaien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan fietsmarathons en crowdfundingacties, rondetafelgesprekken en persoonlijke verhalen van slachtoffers. 

‘Een helm is voor watjes, of toch niet?

“Mijn dochter en schoonzoon hebben een tijd geleden e-bikes gekocht. Zij schafte hierbij een helm aan; haar man vond dat maar niets: ‘hij was geen watje.’ Toen mijn dochter vervolgens een helm kocht met microfoon en oortjes, wilde hij dat ook. Korte tijd later fietste hij in zijn eentje (maar met helm) in een buitenwijk en sloeg over de kop. Hij was gewond aan zijn knie, hand en schouder, maar niet aan zijn hoofd!” [citaat: denktank Artsen voor Veilig Fietsen]

Meer informatie:

Bij de buren

(Bron: Fietsberaad 12/1/22). Ook in Vlaanderen wordt discussie gevoerd over een mogelijke helmplicht. In een recent advies stelt het Vlaamse Fietsberaad onder meer dat het debat over de fietshelm en verkeersveiligheid voor fietsers op dit moment wordt gevoerd door een medische school die pleit voor een helmplicht, in functie van een algemene reductie van letsels, en een verkeerstechnische school die pleit voor meer fietsgebruik, waarbij de algemene verkeersveiligheid verbetert en het aantal ongevallen per gefietste kilometer daalt.

Het Vlaamse Fietsberaad stelt voor het spontaan gebruik van een fietshelm te stimuleren, vooral omdat de helm bij de gevolgen van eenzijdige ongevallen een meerwaarde biedt. In een verplichting ziet men niets. ‘De impact van eenzijdige fietsongevallen moet vooral worden beperkt door een inhaaloperatie in de veiligheid van onze infrastructuur. Een fietshelm wentelt die verantwoordelijkheid af op de fietser, terwijl de oorzaak (deels) bij de wegbeheerder ligt.’

 

Cookie settings