Even voorstellen: Sonja Rijsbosch aan de slag voor Doortrappen

March 06, 2022 455 keer bekeken

Bij deze stel ik mij graag voor als nieuw teamlid van het landelijk Doortrappen bureau. Ik ben werkzaam bij de afdeling Duurzame Mobiliteit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Sinds begin 2021 zet ik me hier in om het (veilig) fietsgebruik in Nederland èn wereldwijd te stimuleren.

Ik ben veel in gesprek met het buitenland, om onze unieke Nederlandse fietskennis en expertise te delen. Maar ook binnen Nederland is er nog genoeg te doen!

Ik ben ontzettend enthousiast om aan de slag te gaan met Doortrappen. Omdat het een programma is dat op zoveel vlakken bijdraagt; gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, zelfredzaamheid en bovenal plezier en verbinding! En Doortrappen verbindt niet alleen ouderen onderling. Ik vind het ook inspirerend hoe veel er wordt samengewerkt tussen vele nationale, regionale en lokale partijen die allemaal een steentje bij willen dragen. 

Ik ben in ieder geval klaar voor een ‘fietsende’ start en hoop velen van jullie dit jaar te ontmoeten. 

Cookie settings