Stigmatisering leidt tot irritatie op het fietspad

March 06, 2022 430 keer bekeken

Oudere fietsers zwalken, racefietsers zijn asociaal en scooters maken herrie. Dat soort antwoorden krijg je als je vraagt hoe fietsers denken over andere gebruikers van het fietspad, aldus een artikel in Fietsberaad.

In een bericht van Fietsberaad van 10 januari dit jaar een artikel naar aanleiding van een onderzoek van BAM Infra samen met de Universiteit van Amsterdam.

Het onderzoek schetst een tamelijk somber beeld van de fietspadgebruiker. In een enquête spraken een kleine 400 mensen zich uit over het beeld dat ze hebben van de andere gebruikers van het fietspad, zoals de racefietser, de gewone fietser, de oudere fietser, de skater, de wandelaar en de scooter/snorfiets. Vooral scooters en racefietsen in groepen moeten het daarbij ontgelden. Daarna volgen ouderen. En voetgangers met honden.

Laat de ander zich maar aanpassen

De stigmatisering van ‘de andere gebruiker’ draagt bij aan de toename van de wrijving tussen fietspadgebruikers. Dat de racefietser of snorfietsgebruiker het andere moment ook een gewone fietser kan zijn, wordt veelal niet meegenomen in de oordeelsvorming. En als het gaat om het voorkomen van conflicten, komt vooral naar voren dat de ondervraagden vinden dat de ander zich moet aanpassen en dat de huidige situatie op het fietspad niet aan hen ligt.

Meer drukte op de fietspaden en slecht onderhoud

Desgevraagd vindt 52% van de ondervraagden dat de situatie op het fietspad de laatste vijf jaar is verslechterd en behalve ‘minder acceptatie’ noemt men daarnaast ook de drukte en de snelheidsverschillen, de opkomst van de e-bikes en het slechte onderhoud van fietspaden als redenen.

Negatief stigmatiseren draagt niet bij aan de oplossing

De onderzoekers vinden dat je met deze bevindingen meer rekening moet  houden bij het zoeken naar oplossingen voor de drukte op fietspaden. ‘Zorg ervoor dat fietspadgebruikers niet tegenover elkaar komen te staan door ze te groeperen en negatief te stigmatiseren.’
 

Cookie settings