Thema's Doortrappen on Tour 2022

January 14, 2022 1084 keer bekeken

Over deze thema’s willen provincies, gemeenten, maatschappelijke partners en lokale partners graag meer weten en kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen.

Thema: DoortrapRoutes

 • Voor wie? Kwartiermakers van de provincies
 • Vorm: gesprek, uitwisseling
 • Waar: online, live
 • In het kort: De DoortrapRoutes zijn ‘uitgevonden’ in Friesland, en bleken - ook in corona tijd- een mooi vliegwiel voor de uitrol van Doortrappen in de gemeente. In het inspiratiedocument beschrijven de initiatiefnemers Karin Broer en Jetty de Vries stap voor stap hoe zij dit hebben aangepakt. Inmiddels worden ook in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel de routes uitgezet. En hebben andere provincies het in de plannen staan. 

  In deze sessie gaan kwartiermakers met elkaar in gesprek. Wie deelt zijn ervaringen met het uitzetten van de routes, wie wil weten waar je moet beginnen en of wanneer we tevreden zijn? Alle vragen mogen worden gesteld en samen geven we de antwoorden.
 • Mogelijke Sprekers: Jetty de Vries, Karin Broer, Linda Overink, Fietsersbond

Thema: Meer diversiteit in Doortrappen (heeft reeds plaatsgevonden op 7 december 2021)

 • Voor wie? Kwartiermakers van de provincies en coördinatoren van de Doortrappen gemeenten
 • Vorm: presentatie door bureau Sézer en gesprek over diversiteit
 • Waar: online
 • In het kort: De groep ouderen is omvangrijk en divers. Daar houden wij graag rekening mee bij de communicatie over Doortrappen en bij het organiseren van de activiteiten. Bureau Sézer voor diversiteit maakt in opdracht van het  programmabureau een nieuwe fotoserie en teksten gereed, en in december is het inspiratiedocument voor professionals beschikbaar.

  In deze sessie vertelt Sezer voor Diversiteit over de opdracht en in het bijzonder het  inspiratiedocument professionals dat hoopt antwoord te geven op vragen en behoeftes als: Hoe benader je ouderen met een biculturele achtergrond om deel te nemen aan Doortappen activiteiten? Hoe pas je je communicatie aan? 
 • Sprekers: bureau Sézer

Thema: Verbreden van je netwerk; hoe aan te pakken?

 • Voor wie? Kwartiermakers van de provincies en coördinatoren van de Doortrappen gemeenten
 • orm: workshop, en informatie uitwisselen
 • Waar: live
 • In het kort: De kracht van Doortrappen is de samenwerking tussen verschillende domeinen. In de gemeente en ook binnen een provincie. We beginnen vanuit Verkeersveiligheid, vervolgens zoeken we de samenwerking met fietsstimulering, met sport & beweging, met welzijn en zorg, met ouderenbeleid en recreatie, met… Hoe doe jij dat en hoe doen anderen dat?
 • Optie: workshop a.h.v. methode: netwerken in beweging,of DoortrappenRadar
 • Mogelijke sprekers: workshopleider, bureau Ideate

Thema: Werven van ouderen voor je lokale activiteiten

 • Voor wie? Coördinatoren en lokale partners in de Doortrappen gemeenten
 • Vorm: spreker, discussie, praktijkvoorbeelden
 • Waar: live of online
 • In het kort: Je hebt een projectplan Doortrappen, je staat achter de doelstellingen, je hebt met partners mooie activiteiten bedacht. En nu: hoe ga je je deelnemers werven? Hoe vind je de ouderen die ‘onbewust’ zijn en waarom zouden zij naar deze activiteiten komen. We gaan zoveel mogelijk tips en trucs uitwisselen.
 • Mogelijke sprekers: een marketeer, gemeente coördinator, bureau Sézer voor diversiteit

Thema: Communicatieaanpak Doortrappen

 • Voor wie? kwartiermakers, coördinatoren en lokale partners in de Doortrappen gemeenten
 • Vorm: spreker, discussie, praktijkvoorbeelden
 • Waar: live of online
 • In het kort: Communicatie is een van de pijlers van het programma Doortrappen, en zeker niet een onbelangrijke! Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau zetten we communicatie in. Op welk moment communiceer je wat? Welke middelen zijn effectief en welke communicatiekanalen benut je? 
 • Brainstorm: bedenk een landelijke boodschap/ actie/ campagne
 • Mogelijke sprekers: via de VRA, of bureau Senza uit Noord-NL, Attacom, DCO

Thema: Borgen van het programma Doortrappen

 • Voor wie? kwartiermakers, en coördinatoren
 • Vorm: spreker, discussie, praktijkvoorbeelden
 • Waar: live of online
 • In het kort: Borging van Doortrappen bij de gemeente na de subsidie en/of opstartperiode. Waar breng je het onder? Hoe zorg je ervoor dat partners doorgaan met uitvoeren van het programma? Hoe regel je de financiering?
 • Mogelijke sprekers: Mulier Instituut, spreker van een ander programma als JOGG of Gezonde school, provincie die al ervaring heeft hiermee.

Thema: Starten met Doortrappen in je gemeente kan op twee manieren; welke kies jij?

 • Voor wie? gemeenten die willen of gaan starten met Doortrappen
 • Vorm: spreker, discussie, praktijkvoorbeelden
 • Waar: live of online
 • In het kort: veel gemeenten worstelen met de vraag: waar te beginnen?

  Vaak zien we  twee lijnen;
  a- De gestructureerde lijn van het opstellen van een plan van aanpak. Vanuit de verkeers-hoek’ een gebruikelijke insteek. Deze aanpak heeft tot voordeel dat je kunt onderzoeken waar belangstelling is, welke budgetten vrij te maken zijn, welk bestuurlijk mandaat je hebt etc. En ook: linken met sportakkoord en/of preventieakkoord.

  b-De meer praktische lijn; laten we met een aantal activiteiten en interventies beginnen en van daar uit laten groeien. Ik merk dat mensen uit sport en welzijn vaak geneigd zijn hier te beginnen. Voordeel van de aanpak is dat je het programma rustig kunt laten groeien en implementeren. Je kunt eerst successen behalen en daarmee budgetten, tijd en dergelijke vrijmaken.
 • Mogelijke sprekers: Miranda Thüsh, iemand van Sportakkoord (vb Apeldoorn, Gennep). Demi Weertman NB met eenvoudig stappenplan om te starten in de gemeente. 

 

Cookie settings