Het aantal buurtcoaches groeit! Waarom is dit belangrijk voor Doortrappen?

January 09, 2022 655 keer bekeken

Buurtcoaches zijn een belangrijke schakel tussen onder andere sport- en welzijnsorganisaties en initiatieven om lokaal meer mensen in beweging te brengen. In 2021 hebben 348 gemeenten (99%) deelgenomen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC),

van waaruit onder andere buurtsportcoaches worden aangesteld, blijkt uit de monitor BRC 2021. Goed nieuws voor Doortrappen, want sportcoaches spelen een belangrijke rol in ons programma!
 

Het Mulier Instituut constateert in de monitor BRC 2021 dat de samenwerking die lokaal tot stand is gekomen, tussen partijen die niet gewend zijn om met elkaar te werken, een basis biedt voor de toekomst. Daarbij kan een sterke aanjager naast de uitvoeringskracht van buurtsportcoaches en andere professionals het verschil maken. Vooral de lokale akkoorden die al langer bestaan, laten de meeste vorderingen zien. Akkoorden zowel de tijd gunnen als blijven aanjagen is dan ook de belangrijkste aanbeveling aan de minister in de kamerbrief Toekomstig Sportbeleid .

Ruim 80% van de coaches werkt met ouderen

81% van de fte’s van sportcoaches werd in 2021 ingezet voor de hoofdsector sport en bewegen, verdeeld over 335 gemeenten. Daarvan werd 81% ingezet op de doelgroep ouderen. Buurtcoaches zorgen voor nieuw aanbod door samenwerking tot stand te brengen tussen verschillende sectoren, ook op het gebied van Doortrappen. Met name de preventie kant van veiliger fietsen tot je 100e onder ouderen komen daarin aan bod.

Magazine BUURTCOACH

Verschillende verhalen waarbij buurtcoaches actief zijn worden verzameld in het magazine BUURTCOACH. In dit magazine vind je een verzameling van mooie voorbeelden van wederzijdse versterking van sport, bewegen en preventie. Raak geïnspireerd door de voorbeelden en deel ze met elkaar. Zodat we op nog veel meer plaatsen in Nederland ouderen bereiken en hen helpen om veiliger te blijven fietsen!  
 

Cookie settings