Verbinding landelijke programma’s Eén tegen eenzaamheid en Doortrappen

November 24, 2021 1741 keer bekeken

De kracht van Doortrappen is verbinden. Zo hebben we onlangs gesproken met Mirjam Wakelkamp van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, een initiatief van het ministerie VWS, om te verkennen waar we elkaar kunnen versterken.

Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken.

Een tegen eenzaamheid heeft, net als Doortrappen, een flink netwerk opgebouwd. Zij werken onder meer met 165 landelijke bedrijven en organisaties in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en met tweederde van de gemeenten. Ook het ministerie van IenW is aangesloten, mede vanwege het programma Doortrappen.

Meer dan de helft van de 75-plussers voelt zich eenzaam. Manieren om eenzaamheid te verminderen en te voorkomen is bijvoorbeeld door ontmoetingen en het gevoel hebben zinvol bezig te zijn. Worden er activiteiten georganiseerd, dan is het raadzaam om de oudere deelnemers ook actief bij te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering daarvan. Wij zien hier een mooie samenwerking tussen beide landelijke programma’s. Bijvoorbeeld als we ouderen vragen om de uitgezette Doortrap Routes in gemeenten te testen. Dit heeft meerdere positieve effecten. De route wordt deskundig getest, de tester voelt zich daardoor nuttig. Daarnaast ondervinden de fietsers ook veel gezelligheid, soms ontstaan er zelfs nieuwe fietsgroepjes.

In het gesprek met programma Eén tegen eenzaamheid viel verder op dat het betrekken van mensen met een migratieachtergrond voor beiden een belangrijk thema is. De Podcast Ontmoetingsplekken voor ouderen met niet-westerse achtergrond in Hengelo - Een tegen eenzaamheid geeft een mooi beeld van deze doelgroep.

Activiteiten van het programma Doortrappen kunnen het laagdrempelige opstapje zijn om nieuwe mensen te ontmoeten. De professional kan een rol spelen door in het gesprek over fietsveiligheid ook vragen stellen over eenzaamheid en hier samen het gesprek over aangaan. Het Programma Eén tegen eenzaamheid biedt een interventie voor dit gesprek.  Interventies - Een tegen eenzaamheid en Signaleren van eenzaamheid - Een tegen eenzaamheid).

 De landelijke programma’s in jouw gemeente

We constateren dat in veel gemeenten nog geen verbinding is gelegd tussen beide programma’s en zien kansen om dit wel te doen. Het programma Eén tegen eenzaamheid heeft hun contacten van de participerende gemeenten gedeeld en wij die van ons met hen. Wil je weten wie in jouw regio of gemeente betrokken is bij Eén tegen eenzaamheid? Kijk dan op: Mijn gemeente - Een tegen eenzaamheid.  Nog niet alle aangesloten gemeenten staan met contactinformatie op deze website. Kan je geen informatie vinden? Mail naar lokaleaanpakeenzaamheid@minvws.nl. 

Met ansichtkaarten een fietsmaatje uitnodigen

De provincie Utrecht kwam met een geniaal initiatief om beide programma’s te combineren. Zij heeft ansichtkaarten gemaakt die ouderen kunnen gebruiken om elkaar uit te nodigen om samen te gaan fietsen. Deze kaarten stimuleren het fietsen en stimuleren ouderen ook om samen te gaan fietsen. Zo helpen deze kaarten bij het verhogen van de verkeersveiligheid, doordat de senioren met Doortrappen bezig zijn, maar zal het ook helpen bij het verminderen van eenzaamheid en het vergroten van mensen hun sociale redzaamheid. Benieuwd naar dit initiatief? Kijk dan in de registratietool van Doortrappen.
 

Cookie settings