Aftrap provincie Groningen: "Enthousiasme is een belangrijke factor voor succes."

November 24, 2021 1177 keer bekeken

De afgelopen maanden hebben Nellie Westers-Koek en Jolanda Langeland van de Provincie Groningen hard gewerkt om het programma Doortrappen uit te rollen in alle gemeenten die Groningen rijk is. En met succes.

Nadat zij bestuurlijk een go hadden gekregen, hebben zijn alle betrokken ambtenaren vanuit alle Groningse gemeenten bereid gevonden om Doortrappen een plekje te geven in het hoge Noorden. In een interview met Nellie vertelt zij hoe de start is verlopen en wat hun toekomstplannen zijn. 

“Onze rol ligt voornamelijk in het aanjagen en enthousiasmeren van gemeenten.”, vertelt Nellie met passie voor haar werk. De provincie Groningen is al een aantal jaren actief met haar fietsbeleid, bijvoorbeeld met het organiseren van diverse fietsclinics. Vanuit die hoedanigheid zijn Jolanda en Nellie als kwartiermakers aan de slag gegaan. “Bij de start hebben we veel enthousiasme en ondersteuning gekregen van het landelijke programma Doortrappen.”, aldus Nellie. Als kwartiermakers zijn zij in gesprek gegaan met de beleidsmedewerkers van de verschillende gemeenten en hebben ze de netwerken in kaart gebracht. Vervolgens hebben zij potentiële netwerkpartners uitgenodigd om in gesprek te gaan over wat Doortrappen voor hen kan betekenen en waar de provincie Groningen zo nodig in kan ondersteunen. Deze sessies zijn zeer enthousiast ontvangen door zowel de gemeenten als de organisaties in de lokale netwerken.

De provincie Groningen werkt al jaren aan fiets en veiligheid en haakt daarom graag aan bij Doortrappen, en niet zonder ambities: “In 2024 willen we 20% van de ouderen hebben bereikt. Dat is behoorlijk ambitieus.”. Het Doortrappen programma is inmiddels voor drie jaar aanbesteed. Het consortium bestaande uit Huis voor de Sport Groningen, VeiligheidNL, Senza Communicatie en de Fietsersbond gaat verder met de voorbereidingen van de kwartiermakers om zo te komen tot een concreet plan van uitvoering. In het voorjaar van 2022 pakken zij uit met een kick off van Doortrappen in de hele provincie. De uitvoering daarvan ligt bij het consortium; Nellie en Jolanda hebben alle informatie medio november aan hen overgedragen. “Met veel plezier hebben wij gewerkt aan de voorbereidingen voor het project Doortrappen. We hebben het "stokje" overgedragen aan een mooi consortium die ervoor gaat zorgen dat alle ouderen in de provincie Grunn'n gaan Doortrappen!” De plannen van aanpak zullen worden uitgewerkt waarin alle aandacht is voor bewustwording en gedragsverandering. “Het worden plannen op maat die per gemeente passend zullen zijn, want elke gemeente is anders.”

“Wij willen als provincie met de aanbestede partijen zoveel mogelijk een aanjagende en enthousiasmerende positie innemen in samenwerking met zowel gemeenten als werkorganisaties. Daarbij kan je denken aan welzijnsorganisaties, fysiotherapeuten, huisartsen en sportverenigingen.“ Op de vraag of Nellie en Jolanda nog een tip hebben voor andere gemeenten en provincies die met Doortrappen aan de slag gaan antwoordt Nellie volmondig: “Enthousiasme is een belangrijke factor om succes te boeken!”.

Cookie settings