Biculturele ouderen rolmodel binnen landelijk programma Doortrappen

October 08, 2021 1007 keer bekeken

Donderdag 9 september hebben diverse ouderen in Rotterdam met verschillende culturele achtergronden deelgenomen aan een fotoshoot van het programma Doortrappen. Deze ouderen hebben allemaal een uniek verhaal over hun ervaringen met fietsen en zijn een rolmodel voor hun omgeving.

Fietsen doen we graag in Nederland. Naarmate we ouder worden, zijn we helaas ook kwetsbaarder in het verkeer. Het programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk (veilig) blijven fietsen. Doortrappen biedt de ouderen zelf oefeningen, ideeën en tips om veilig(er) te blijven fietsen. Ook wordt het lokale netwerk rondom de oudere ingezet, zoals fysiotherapeuten, fietsenmakers en ouderenverenigingen.

Meer aandacht voor diversiteit

Uit de tussenrapportage van het Mulier Instituut, dat de monitoring en evaluatie van het programma doet, blijkt dat er in het netwerk van Doortrappen behoefte is aan meer aandacht voor diversiteit, en migrantenouderen in het bijzonder. Bureau Sezer voor Diversiteit is daarom door het ministerie gevraagd om vanuit haar kijk op inclusieve mobiliteit dit jaar een complementair aanbod voor het programma Doortrappen samen te stellen. Met een nieuwe fotoserie en fietsverhalen  worden  biculturele ouderen binnen het programma beter zichtbaar. 

Fietsen door de stad

Onder toeziend oog van Wendy Engelberts van het ministerie  en Thomas Looye van de gemeente Rotterdam namen een tiental ouderen deel aan verschillende verkeerssituaties binnen de stad. Niet voor iedere oudere is het vanzelfsprekend om de stad door te kruisen zoals jongeren dat soms doen. Sommige ouderen fietsen het liefst alleen of met elkaar een rondje om in beweging te blijven terwijl anderen naar de markt gaan voor hun boodschappen. Fotograaf Rob Gieling maakte foto’s van de ouderen terwijl ze lekker samen aan het fietsen waren. Waar voor de ene oudere een driewieler vanzelfsprekend was, bleek bij de ander een stadfiets met een transportkrat aan het stuur het dagelijkse verplaatsingsmiddel te zijn. 

Tijdens een gesprek met een van de ouderen bleek dat een man van Syrische afkomst al jaren het liefst gebruik van een e-bike maakte: 
Het geweldige aan de fietscultuur in Nederland is dat iedereen fietst. Naar werk, familie en vrienden of gewoon voor een boodschap. Het hangt hier niet af van je positie in de maatschappij. In Syrië was dat heel anders, daar fiets je niet als ambtenaar naar je werk.” 

Inspiratiedocument diversiteit

Binnenkort worden foto’s en fietsverhalen van deze ouderen gepubliceerd op Doortrappen.nl. Deze kunnen door gemeenten en maatschappelijke organisaties worden ingezet om ouderen met een migratieachtergrond te stimuleren om te fietsen. Er volgt later dit jaar ook nog een inspiratiedocument waarmee professionals een handreiking krijgen om deze doelgroep nog beter te betrekken bij activiteiten rondom fietsen. 

Doortrappen op Fitfestivals in Rotterdam

Gemeente Rotterdam organiseert binnenkort  een aantal Fitfestivals waar verschillende Doortrappen interventies worden gehouden om oudere Rotterdammers langer en veilig te laten fietsen. Daarnaast kunnen ouderen tests en activiteiten doen die te maken hebben met gezond eten en drinken, bewegen en slimme technologie (eHealth) voor het dagelijks leven. 

Voor nadere informatie zie:

Hoe maken we het programma Doortrappen diverser en inclusiever? - Platform Doortrappen

Sezer – voor diversiteit

FitFestivals 55+ | Rotterdam.nl

 


 

Cookie settings