Hoe maken we het programma Doortrappen diverser en inclusiever?

August 31, 2021 693 keer bekeken

De groep ouderen is omvangrijk en divers. Daar houden wij graag rekening mee bij de communicatie over Doortrappen en bij het organiseren van de activiteiten. In september zijn over dit onderwerp een nieuwe fotoserie en teksten gereed, en is het inspiratiedocument voor professionals beschikbaar.

Uit de tussenrapportage van het Mulier Instituut  blijkt dat er in ons netwerk van Doortrappen behoefte is aan meer aandacht voor diversiteit, en migrantenouderen in het bijzonder.

Bureau Sezer voor Diversiteit is daarom door ons gevraagd om vanuit haar kijk op inclusieve mobiliteit dit jaar een complementair aanbod voor programma Doortrappen samen te stellen. Een nieuwe fotoserie wordt gemaakt en fietsverhalen worden opgeschreven van ouderen met een biculturele achtergrond. Deze worden straks beschikbaar gesteld via doortrappen.nl. Voor de professionals stelt Sezer een kort en krachtig inspiratiedocument op met praktische handvatten en passende interventies voor de versterking en implementatie van inclusiviteit en diversiteit binnen Doortrappen. We nodigen Sezer dit najaar uit om op een van onze bijeenkomsten een conceptdocument toe te lichten zodat deze kan worden aangevuld met jullie ervaringen, behoeftes en ideeën.
 

Cookie settings