Koppel Doortrappen aan programma’s gezondheid en welzijn

July 01, 2021 2688 keer bekeken

“Maak voor Doortrappen de verbinding met de collega’s van welzijn in je gemeente”, is de centrale boodschap van vier ervaringsdeskundigen. De collega’s van welzijn werken veel met vrijwilligers en weten goed waar ze de doelgroep ouderen kunnen ontmoeten en meenemen in het verhaal van Doortrappen.

Dit kwam aan de orde tijdens de online kwartaalbijeenkomst voor provincies en gemeenten op 8 juni j.l. De praktische tips aan collega’s van provincies en gemeenten vielen in goede aarde, en ook de belemmeringen om het voor elkaar te krijgen werden genoemd. 

Om ouderen te enthousiasmeren voor fiets(-veiligheids)-activiteiten, is het belangrijk aandacht te geven aan het sociale aspect van Doortrappen: de ontmoeting met leeftijdsgenoten en mede-fietsers. De koffie vooraf en het gesprek naderhand. Laat dit nu net de kerntaak zijn van de collega’s van welzijn. Op hun activiteiten komen vaak mensen af die het sociale netwerk niet zo goed op orde (kunnen) hebben of krijgen. Die zich soms eenzaam voelen, of moeite hebben de eigen regie te pakken over te taken in hun leven. 

Ander punt dat we hebben besproken, is de koppeling die je kunt maken met andere leefstijl- of gezondheidsprogramma's uit de hoek van ‘welzijn en bewegen’. Zoals het landelijke programma Een tegen Eenzaamheid, of een (lokaal) sportakkoord of preventieakkoord. 

WMO-driewielfiets in plaats van een scootmobiel

Tot slot was er aandacht voor de WMO. Als bijvoorbeeld iemand in aanmerking komt voor een scootmobiel, dan kan degene van het WMO-loket of de aanvrager zelf bespreken of een driewieler tot de mogelijkhedenbehoort.. Voor de Doortrap-coördinator is het belangrijk om de ambtenaar die als WMO-consulent bij de gemeente werkt, te betrekken bij de mogelijkheden van het programma Doortrappen. Ook hier gaat het om bewustwording en gedragsverandering. 

Data kennissessies

Minstens vier keer per jaar bieden wij sessies aan voor provincies en gemeenten. Welk onderwerp zou volgens jou een keer aan de orde moeten komen? Laat het ons weten via de mail [LINK]. De volgende bijeenkomsten zijn op 14 september en 9 december 2021. 

[Met dank aan Wilma van Dinter gemeente Overbetuwe voor haar aantekeningen van de bijeenkomst]
 

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.