In gesprek gaan met ouderen is sleutel tot succes

May 26, 2021 586 keer bekeken

Tussenrapportage onderzoek Mulier Instituut. “Ondanks corona jaar is ongeveer helft van alle Doortrappen gemeenten gestart.” En: ”Veel gemeenten tevreden over provinciale en landelijke ondersteuning.”

Dit zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Tussenrapportage Monitoring en Evaluatie Fase 2’ dat Mulier Instituut in april heeft opgeleverd. 

In 2020 en 2021 voert Mulier Instituut de monitoring en evaluatie van het programma Doortrappen uit. Na een literatuurstudie in fase 1, worden in fase 2 vragenlijsten afgenomen onder gemeenten en provincies, worden enkele gemeenten nauwgezet gevolgd en zijn er individuele en groepsinterviews afgenomen. Mulier Instituut plaatste een nieuwsbericht over de belangrijkste conclusies van fase 2 en een link naar het complete rapport. [bron: Mulier Instituut, 11 mei 2021 ]

In gesprek gaan met ouderen is sleutel tot succes voor fietsprogramma Doortrappen

Om ouderen te laten deelnemen aan activiteiten van het programma Doortrappen, dat als doel heeft om ouderen zo lang en veilig mogelijk te laten fietsen, is het belangrijk om met hen in gesprek te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeentelijke coördinatoren en kwartiermakers.

Het helpt als ouderen niet alleen worden uitgenodigd voor een activiteit, maar ook worden gevraagd naar hun wensen. De doelgroep ouderen is divers, dus het is belangrijk om te weten welke verschillende behoeften er binnen die groep zijn, om daarop in te spelen.

Nadruk op plezier en samenzijn

Voor het bereiken van ouderen, werkt het volgens de coördinatoren goed om de focus te leggen op het plezier van fietsen en het samenzijn in plaats van op de gevaren van fietsen (op oudere leeftijd). Niet iedereen voelt zich namelijk aangesproken als het gaat over dat fietsen gevaarlijk kan zijn.

Wat gaat er goed bij de uitvoering van Doortrappen?

  • In ongeveer de helft van alle Doortrappen-gemeenten is (ondanks corona) al gestart met het organiseren van een of meerdere Doortrappen-activiteiten.

  • De samenwerking met lokale partnerorganisaties verloopt goed, vooral wanneer sprake is van een win-winsituatie. Bijvoorbeeld als de Doortrappen-coördinator aan kan haken bij bestaande evenementen en de lokale partner reclame kan maken voor eigen activiteiten.

  • Gemeentelijke coördinatoren zijn over het algemeen erg tevreden over de ondersteuning die zij krijgen vanuit het landelijk programmabureau en de kwartiermaker.

Wat kan beter?

  • De huidige communicatiemiddelen zijn niet gericht zijn op de ‘jongere’ ouderen (ongeveer tussen de 50-65 jaar), waardoor deze groep zich volgens de respondenten (soms) niet aangesproken voelt.

  • Voor migrantenouderen is tot dusver weinig aandacht; dat zien de gemeentelijke coördinatoren als een gemiste kans.

  • Gemeentelijke coördinatoren vragen om een landelijke campagne Doortrappen met meer aandacht voor de thema’s welzijn en bewegen.

Vragenlijst en interviews

Voor dit onderzoek is een vragenlijst uitgezet onder 57 gemeentelijke coördinatoren en 25 kwartiermakers. Zij zijn gevraagd naar hun ervaren successen en belemmeringen bij de uitvoering van Doortrappen binnen de gemeente. Aanvullend zijn vier individuele interviews met gemeentelijke coördinatoren en twee groepsinterviews met in totaal acht gemeentelijke coördinatoren gehouden over dezelfde thema’s. 

Lees de volledige bevindingen in het rapport Doortrappen: Tussenrapportage monitoring en evaluatie fase 2’.

Neem voor meer informatie contact op met Lisanne Balk, onderzoeker Mulier Instituut.

 

Cookie settings