Provincies en Gemeenten gaan door met Doortrappen

April 01, 2021 435 keer bekeken

Voorzichtig positief, zo kan je het beste de sfeer omschrijven van de kwartaalbijeenkomsten Doortrappen van de afgelopen weken. De kwartiermakers troffen elkaar online op 16 maart en op 30 maart woonden 50 vertegenwoordigers uit gemeenten de kwartaal sessie bij.

Vol hoop en goede moed om in de loop van 2021 weer concrete activiteiten op te pakken. Maar in de tussentijd zitten ze zeker niet stil…

Landelijke dekking
Alle twaalf de provincies doen nu mee met Doortrappen, plus de Vervoerregio Amsterdam. Een mooi resultaat. In de sessie op 16 maart interviewde programmamanager Juul van Rijn drie kwartiermakers van Friesland, Drenthe en Zuid-Holland. Zij zijn al geruime tijd bezig met Doortrappen. Starters als de provincie Groningen en bijvoorbeeld Limburg waren geïnteresseerd in hun ervaringen. Kennis over de borging van het programma Doortrappen in beleid, of over gezamenlijke communicatie aanpak van de drie noordelijke provincies werd uitgewisseld. Tijdens en na afloop zijn contactgegevens gedeeld om er nog eens in kleiner comité op door te praten en elkaar te helpen met Doortrappen. 

De bijeenkomst op 30 maart was geheel gericht op het uitrollen van een Doortrappen programma en -activiteiten binnen de gemeente. Wij hebben veel nieuwe gezichten en gemeenten ontmoet en in de chat werd levendig vragen gesteld- en beantwoord. Na een inleiding op het programma door student Sijmen Schermer Voest presenteerde Mirella Schutgens een helder stappenplan voor gemeenten die willen gaan starten met Doortrappen.  

De Doortraproutes in Friesland
Na de pauze was het woord aan Jetty de Vries en Karin Broer over de Doortraproutes. een concept dat zij hebben uitgedacht, uitgezet in alle Friese gemeenten en dat in 2020 een groot succes is geworden. Friesland telt nu 33 Doortraproutes en deze zijn door bijna 1.000 fietsers getest. Een waardevol netwerk dat ook - na toestemming van de persoon- voor andere activiteiten van Doortrappen kan worden benut! Op verzoek van het landelijk programmabureau schrijven Jetty en Karin het inspiratiedocument over de Doortraproutes. Deze wordt in april opgeleverd, en nu al is het werkdocument gedeeld met diverse provincies. Wij voorspellen straks een netwerk van Doortraproutes door het hele land!

Was je er niet bij maar wil je graag meer weten? Op onze website vind je de presentaties van Sijmen, Mirella, Jetty, Karin en de inleidende sheets met het programma. (link)

 

Cookie settings