Langer doorfietsen voor ouderen in Wijdemeren

August 06, 2020 1128 keer bekeken

(door Joost Boers, correspondent van 035 Loosdrecht Sport & Lifestyle) Het is goed voor ouderen om in beweging te blijven. Tegelijkertijd is het een uitdaging dat mogelijk te houden. Het project ‘Doortrappen’ helpt 60+-ers zo lang mogelijk mobiel te blijven op de fiets.

De ervaring van coördinator breedtesport Rosanne Hartman is, dat mensen vaak enige ondersteuning kunnen gebruiken. “De vraag is dan waar deze ondersteuning nodig is. Als iemand op een gewone fiets kan rijden, dan is een e-bike vaak net iets gemakkelijker voor een oudere. Heeft iemand moeite met de balans, dan kan een driewieler uitkomst bieden”, is een van haar ervaringen. Sommige mensen vinden het gemakkelijker de fiets te pakken als ze een maatje hebben. Gewoon iemand om samen mee te fietsen maar anderen hebben behoefte aan een groep mensen om bijvoorbeeld tochten te maken. “Anderen hebben baat bij fiets-fit oefeningen of hulp van een fysio- of bewegingstherapeut om het fietsen meer te waarderen”, gaat ze verder. Daarnaast is er een netwerk van fietsspecialisten beschikbaar om de fiets na te kijken. Gewoon keuren of onderhoud kan ook al veel helpen om de ouderen zo lang en veilig mogelijk aan het fietsen te helpen.

Brede activiteiten

Rosanne is aanspreekpunt voor mensen die vragen hebben over fietsen. Ze kent de weg naar verschillende professionals die ouderen kunnen helpen om langer en veiliger te laten fietsen. Want vaak is juist de fiets de mogelijkheid om contacten te onderhouden of de deur uit te komen. En natuurlijk is het goed voor de conditie! “Wijdemeren vergrijst snel”, vertelt Rosanne. “Daardoor is er veel vraag om mee te denken naar mogelijkheden. Er zijn in de gemeente ook veel partners die meewerken, van fysiotherapeuten tot fietsenmakers en e-bike specialisten die kunnen adviseren over fietsen die speciaal geschikt zijn voor ouderen. Daarnaast zijn we in gesprek met de Fietsersbond voor een aansluiting en Veilig Verkeer Wijdemeren. Natuurlijk is ook het initiatief ‘Fietsen in het Gooi’ bij Rosanne bekend. “Dat is erg aantrekkelijk  en op de website staan veel mooie routes verzameld. Vanuit ‘De Drie Dorpen’ zijn leuke arrangementen gemaakt.

”Een speciale plaats hebben de fietsverenigingen als CTC Ankeveen. Bij een fietsclub denk je snel aan een groep racefietsers die op zondag in lycrapakken naar de koffie met appelgebak snellen, maar dat is erg beperkt als we Rosanne mogen geloven. “Deze clubs zijn ook open voor mensen met een e-bike om toertochten te maken in de omgeving. Daarbij wordt erop gelet dat het tempo voor iedereen haalbaar is.” Dat wil zeggen: het tempo is voor iedereen haalbaar.

Met de partners wordt gedacht aan meer activiteiten. Een bijzondere plaats heeft Rosanne voor valpreventie. Vallen kan voor mensen met een hogere leeftijd grotere gevolgen hebben. “Daarvoor hebben we ook contacten gelegd met fysiotherapeuten als mensen op dat gebied advies willen krijgen.” Daarnaast is er uiteraard regelmatig overleg met ambtenaren van de gemeente Wijdemeren die helemaal achter het project staat.

Verbindingen leggen

In het komende jaar ziet Rosanne zich op gebied van Doortrapper vooral als spin in het uitbreidende web van specialisten die je kunt bedenken om het fietsen voor ouderen veilig en prettig te maken. “Ik leg verbindingen tussen de mensen en specialisten maar zorg er ook voor dat bijvoorbeeld een fietsenmaker weet wat een fysiotherapeut kan doen. En als er verenigingen of specialisten zijn waarmee we nog geen contact hebben, dan horen we graag van ze! Wilt u meer informatie of hebt u goede ideeën?  Neem dan contact op met Rosanne Hartman,  telefoon 06-30 63 97 54 of e-mail rhartman@teamsportservice.nl.

Cookie settings