Oproep: hoe enkelvoudige fietsongevallen ouderen voorkomen?

May 28, 2020 856 keer bekeken

We zijn op zoek naar creatieve ideeën om bewustwording te creëren onder oudere fietsers en/of wegbeheerders. Het doel van deze bewustwording is het voorkomen van 'enkelvoudige fietsongevallen' en overige risico's.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met de Tour de Force de volgende prijsvraag uitgezet via Battle of Concepts: Hoe voorkomen we enkelvoudige fietsongevallen onder oudere fietsers?

Creatieve ideeën
We zijn op zoek naar creatieve ideeën om bewustwording te creëren onder oudere fietsers en/of wegbeheerders. Het doel van deze bewustwording is het voorkomen van 'enkelvoudige fietsongevallen' en overige risico's. En meer zicht te krijgen op de maatregelen die helpen de gevaarlijke situaties in de omgeving te verbeteren. Zonder angstig te worden om te gaan fietsen, want het doel is uiteindelijk dat er méér gefietst gaat worden!

Meer inzicht in wensen en beperkingen van ouderen
Enkelvoudige ongevallen onder oudere fietsers vormen een groot veiligheidsprobleem voor ouderen. De problematiek krijgt nog onvoldoende aandacht en wordt onderbelicht in de registratie en statistieken, in de media en vaak nog in beleid van wegbeheerders. Maar ook voor ouderen zelf is het een fenomeen dat niet genoeg bekend is of waar men niet graag over nadenkt.
Enkelvoudige ongevallen wordt veelal geschaard onder ‘domme pech’, iets dat iedereen zou kunnen overkomen en dat ook niet mag worden geassocieerd met veroudering en achteruitgang.

Wegbeheerders zouden in het ontwerp en beheer van infrastructuur en openbare ruimte meer rekening moeten houden met de wensen en beperkingen van ouderen. Het voorkomen van enkelvoudige fiets- en voetgangersongevallen is daarbij een van de belangrijkste aandachtspunten. Een groot deel van de enkelvoudige ongevallen onder fietsers hangt samen met infrastructuur, of bij een combinatie van de infrastructuur en gedrag. Daarnaast spelen fysieke kwetsbaarheid, de achteruitgang in functies, en kenmerken van het voertuig mee.

Iedereen kan meedoen
De deadline voor het inzenden van concepten is 28 juni om 23:59. Verzoek: verspreid deze prijsvraag graag binnen je netwerk. Hoe meer (creatieve) inzendingen, des te beter!
Link naar de prijsvraag:
https://www.battleofconcepts.nl/challenges/ienw/voorkomen-enkelvoudige-fietsongevallen

Cookie settings