Vooronderzoek Doortrappen door Mulier Instituut

February 24, 2020 1440 keer bekeken

Steeds meer gemeenten nemen deel aan Doortrappen en zijn enthousiast over het programma. Dit blijkt uit een vooronderzoek dat is uitgevoerd door het Mulier Instituut. Hoe de gemeenten dit gaan doen staat beschreven in het rapport.

Deelnemende gemeenten tevreden over programma en ondersteuning

In het rapport worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven. De theoretische onderbouwing van Doortrappen en het bereik van doelgroep en de inspanningen binnen de deelnemende gemeenten worden in kaart gebracht. Daarnaast wordt het onderzoeksprotocol voor de monitoring en evaluatie (2020-2021) beschreven.

De belangrijkste bevindingen:

  • De programmatheorie laat zien dat het programma Doortrappen theoretisch goed is onderbouwd. Het programma speelt voornamelijk in op bewustwording en gedragsverandering bij de oudere fietser.
  • De interventies en communicatiemiddelen die vanuit Doortrappen worden aangeboden zijn voornamelijk gericht op bewustwording en motivatie, maar laten de laatste stap naar gedragsverandering en het behoud daarvan in deze fase nog relatief onderbelicht.
  • Deelnemende gemeenten noemen een grote diversiteit aan samenwerkende lokale partners (zoals fietsenmakers en sportverenigingen) en zijn tevreden over het programma en de ondersteuning die zij ontvangen.
  • In 2020-2021 zal het Mulier Instituut een monitor en actie ondersteunende evaluatie uitvoeren. Hierbij wordt op zowel het niveau van de landelijke organisatie, de gemeenten als de oudere fietser gekeken naar de effectiviteit, het bereik, de adoptie, de implementatie  en de borging van het programma. Om deze indicatoren te monitoren zal gebruikt worden gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden
  • Deze aanpak resulteert in twee parallel lopende onderdelen: de monitoring en de actie ondersteunende evaluatie. Hiervoor wordt onder andere een registratietool ontwikkeld waarmee gemeentelijke coƶrdinatoren zelf gegevens kunnen bijhouden en bij hun partners kunnen opvragen.

Meer informatie over het gehele onderzoeksprotocol en de indicatoren waarop gemonitord gaat worden zijn terug te vinden in het Eindrapport Vooronderzoek Doortrappen. Klik hier om de publicatie van het rapport te downloaden.

Cookie settings