Programmabureau het land in

February 24, 2020 1432 keer bekeken

Drie nieuwe provincies overwegen mee te doen met Doortrappen, of hebben de eerste stappen al gezet. Het programmabureau maakte de afgelopen weken een tour door het land om hen te informeren en hen verder op weg te helpen.

Op 19 februari bezochten acht Zeeuwse gemeenten de regiobijeenkomst in Middelburg, waar Marjolein Zevenbergen en Joep Stortelder van de gemeente Goes vertelden hoe zij met succes Doortrappen activiteiten hebben opgezet en met wie. Nienke Ensing en Eric Heijdens van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid van de provincie Zeeland hadden eerder Doortrappen op de kaart gezet van de Zeeuwse bestuurlijke Fietstafel en nu het initiatief genomen tot deze regionale bijeenkomst. Vijf gemeenten waren vertegenwoordigd door zowel de mensen van verkeer als van sport. De samenwerking was dus al begonnen. Tijdens de bijeenkomst werd de DoortrappenRadar ingevuld.

Een vergelijkbare regiobijeenkomst was er op 23 januari in het oude stadhuis in Alkmaar, met vertegenwoordigers van een aantal Noord-Hollandse gemeenten. Uit Alkmaar bijvoorbeeld, waren ambtenaren verkeer en ook sport aanwezig, evenals het sportbedrijf van Alkmaar. Zij smeedden samen al tijdens de bijeenkomst hun plannen om activiteiten te organiseren voor de ouderen in hun gemeente.

In Flevoland was de vergadering van de werkgroep Verkeersveiligheid & Infrastructuur op 12 februari een geschikt moment waarop Doortrappen gepresenteerd kon worden. De aanwezige gemeenten en maatschappelijke partners (zoals VVN, Fietsersbond, ANWB) bespraken met elkaar welke thema’s uit SPV zij samen zouden kiezen. Onder het thema ‘kwetsbare verkeersdeelnemers’ worden ook de oudere fietsers geteld en zou ons programma ingezet kunnen worden. In Lelystad is, geïnitieerd door de ANWB consuls, een aantal lokale organisaties al bijeen geweest om samen de Doortrappen agenda voor deze zomer op te stellen.

En in Drenthe is met Anouk van Oosterhout van Verkeers- en Vervoersberaad verkend hoe we de verschillende geïnteresseerde mensen en organisaties bij elkaar kunnen brengen om de start te maken met het programma in deze fietsprovincie. Onze hoofdvraag was: “Hoe komt het dat Drenthe, fietsprovincie bij uitstek, nog niet meedoet met Doortrappen?” Het antwoord geven we je in de volgende nieuwsbrief!

 

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.