Dubbelinterview met vertrekkende en nieuwe programmamanager

February 24, 2020 2913 keer bekeken

Programmamanager Kate de Jager, de geestelijk moeder van Doortrappen, heeft het stokje per 1 februari 2020 doorgegeven aan Juul van Rijn, die vanaf 2018 als communicatieadviseur al betrokken is bij Doortrappen. Een dubbelinterview.

Veiliger fietsen tot je 100ste dat is het doel van het programma Doortrappen, dat is ontwikkeld en getest door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf 2018 wordt het samen met provincies, gemeenten en landelijke en lokale partners in heel Nederland uitgerold.

“Het aantal senioren binnen het aantal fietsongevallen groeide terwijl het aantal deelnemers aan fietsveiligheidsactiviteiten daalde. Daarom heb ik in 2015 het initiatief genomen om het programma Doortrappen op te starten”, trapt Kate de Jager dit dubbelinterview af. “Om het tij te keren stelden we ons de vraag: waarom is fietsen belangrijk voor ouderen en waarom fietsen zij eigenlijk? Het belangrijkste inzicht dat dat opleverde is: gezondheid en zelfstandigheid, en dat het onderwerp veilig fietsen aan de orde moet komen op plekken waar mensen op de fiets naar toe gaan. Bijvoorbeeld: de gym, de vrouwenvereniging of de biljartclub. Dit zijn de zogenaamde touchpoints, de plekken waar we onze oudere fietsers willen ontmoeten.”

Trots!

Inmiddels weten buurtsportcoaches, vrijwilligers, provincies en gemeenten ons te vinden en gaan ermee aan de slag. Het programma voorziet in een behoefte. Daar word ik elke keer weer warm van. Waar ik ook trots op ben, is de uitreiking van de Gouden Trapper tijdens ons congres in februari vorig jaar. De uitreiking vond plaats in aanwezigheid van alle betrokken spelers: minister Cora van Nieuwenhuizen, organisaties zoals VVN en Fietsersbond, gemeenten, buurtsportcoaches en senioren.

“Zorg dat alle betrokken partijen gemotiveerd zijn en blijven”. Dat is mijn advies aan Juul van Rijn. En waar veel winst te halen valt, is het wegnemen van koudwatervrees om aan Doortrappen te beginnen. En dat kan Juul als geen ander.”

Passende jas

Juul van Rijn is geen onbekende bij Doortrappen. “Toen ik solliciteerde als communicatieadviseur begon ik mijn brief met: “Deze functie past mij als een jas”. Inmiddels kan ik zeggen dat deze jas als gegoten zit!” Ik kom uit het werkveld van sport, bewegen en gezondheid. Ik was mij niet bewust van zo’n hoog verkeersongevallencijfer en daar wilde ik wel aan meewerken om dit te verminderen.” Toen als communicatieadviseur en sinds 1 februari als programmamanager.

 “Ik was onder de indruk van het Doortrappenconcept. Goed doordacht en ook goed naar de doelgroep ouderen geluisterd om erachter te komen hoe zij denken over blijven fietsen. Deze aanpak past bij mijn overtuiging en ervaring dat het bij leefstijl en gedragsverandering gaat om een pakket aan prikkels, stimuli en om een positieve benadering om je doelgroep te interesseren en te ‘bewegen’ hun gedrag aan te passen. Stap voor stap. Met de domeinen verkeer, sport en bewegen en ook zorg en welzijn werken we samen om deze gedragsverandering voor elkaar te krijgen.”

Focus

“Een goed netwerk is essentieel. Er ligt een mooie basis om het programma verder te brengen en nog steviger fundament te geven. Doortrappen gaat over gedragsverandering en die bereik je niet in je eentje. Het zijn juist al die organisaties samen die ouderen weten te vinden en veilig fietsen onder hun aandacht kunnen brengen.”

Doortrappen werkt in zeven provincies en tachtig gemeenten. Dit jaar willen we dat vijf overige provincies aansluiten. We zijn al in contact met Zeeland, Drenthe en Flevoland. Wekelijks zijn er wel gemeenten en organisaties die ons benaderen voor hulp en informatie. Dit eerste kwartaal van 2020 komen er drie nieuwe interventies beschikbaar: de FietsFit Oefeningen, het instructiepakket Samen Fietsen en de digitale Keuzewijzer Fiets. Daarnaast onderhouden we contacten met landelijke partners zoals de ANWB, Veilig Verkeer Nederland, VWS, provinciale sportorganisaties, Beter Oud en met ouderenorganisaties om samen activiteiten in gang te zetten. We organiseren regelmatig bijeenkomsten met provincies en gemeenten en een keer per jaar een landelijk congres. 

Waar staat Doortrappen over 10 jaar?

Juul: “Doortrappen is dan hét begrip dat staat voor veiliger fietsen. Op allerlei plekken in Nederland zijn er Doortrappenactiviteiten en het is vanzelfsprekend dat de media aandacht besteden aan veiliger fietsen.

 

 

 

Iedereen die zich zorgen maakt of die ziet dat oudere Nederlanders graag fietsen en die denkt “ik wil dat dit veilig gebeurt”, kan zich wenden tot doortrappen.nl en hieraan bijdragen. Er zijn heel veel redenen waarom ouderen blijven fietsen; zoals mobiel blijven of zelfstandigheid. En er zijn heel veel organisaties die zich hierom willen bekommeren om ouderen en mobiliteit verder te brengen. Ze kunnen Juul van Rijn persoonlijk bereiken, maar kunnen ook naar het platform gaan: doortrappen.nl.

Tot slot

Heb je een vraag of wil je de nieuwsbrief ontvangen? Mail ons: programmadoortrappen@gmail.com.

Met dank aan: Lysanne de Gijt (interview), Iris van Es (bureauredactie), Mariska van der Steen (eindredactie)
 

Cookie settings