Doortrappen op bijeenkomsten eind 2019

January 10, 2020 1326 keer bekeken

In het laatste kwartaal van 2019 waren we met Doortrappen flink op tournee. We kwamen in gesprek met enthousiaste buurtsportcoaches en hun wethouders, met gemeenten, verkeerskundigen en onderzoekers. Een kort verslag naar deze ontmoetingen met verwijzingen naar webpagina’s.

Het eerste fietssymposium van Overijssel (25/10) georganiseerd door stichting ‘365 dagen fietsen in Overijssel’, was goed bezocht en had een mooi en afwisselend programma. Regionale coryfeeën en betrokken vertegenwoordigers van verenigingen en belangenbehartigers ontmoetten elkaar en maakten afspraken voor vervolg. Een ding hadden ze zeker gemeen: de passie voor het fietsen (in het mooie Overijssel) en de drive om anderen uit te nodigen om mee te doen. 

Regelmatig monitoren en evalueren is een belangrijk onderdeel van het programma Doortrappen. Op 27/11 kwam de klankbordgroep bij elkaar en presenteerde Mulier Instituut de resultaten van de eerste fase van onderzoek. Ook was er ruimte voor suggesties en bespraken we met elkaar de volgende stappen. 
 
Bureau Mobycon deed in 2019 onderzoek naar mogelijke nieuwe interventies voor Doortrappen, in opdracht van ROVON. Op 6/11 vond een werksessie plaats met zo’n 10 experts. Inmiddels is de rapportage opgeleverd.

Ook bureau Huis voor Beweging organiseerde enkele werksessies, om inhoud te geven aan drie nieuwe interventies voor Doortrappen. De sessies waren vol energie en enthousiasme. De interventies zijn: de keuzewijzer Fiets, FietsFit oefeningen en de instructie voor fietsen in een groep. Deze worden medio februari opgeleverd. 

Kennisplatform SPV organiseert regelmatig bijeenkomsten. Op 11/12 was in Utrecht de themabijeenkomst ‘ouderen en verkeersveiligheid’. De deelsessie van Doortrappen werd goed bezocht en er ontstond een levendig gesprek over de ins en outs van het programma. Lees hier het verslag

In de tweede week van december kwamen ook de kwartiermakers en coördinatoren bij elkaar op de kwartaalbijeenkomst van Doortrappen. We zijn verheugd om te zien dat elk kwartaal de groep groter wordt; nieuwe provincies en gemeenten sluiten aan. De uitwisseling tussen de nieuwelingen en de ervaren rotten in het vak is zinvol. Met algehele instemming werd besloten om de kwartaalbijeenkomsten in 2020 voort te zetten. Mocht de groep té groot worden, dan zoeken we naar een passende werkvorm. 

Op de kennisdag voor buurtsportcoaches en hun beleidsmakers op 12/12 in Den Bosch spraken wij aan de Doortrappentafel tientallen belangstellenden. Opvallend was dat de wethouder en de buurtsportcoach van de gemeente Borne samen langs kwamen en bespraken hoe zij Doortrappen op de juiste manier zouden kunnen (door)starten in hun gemeente. Daartoe zijn zowel beleidsmakers als uitvoerders nodig en is Borne een goed voorbeeld!

 

Cookie settings