Start aanbesteding in de (vervoer)regio Amsterdam

August 09, 2019 1164 keer bekeken

Vervoerregio Amsterdam kiest voor een meerjarenaanpak van Doortrappen in de regiogemeenten. Geïnteresseerde partijen (dit kan ook een consortium zijn) kunnen zich tot en met 11 oktober 2019 inschrijven op de aanbesteding van het programma Doortrappen in de (vervoer)regio.

De urgentie om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid onder de doelgroep ouderen te verbeteren is hoog. Binnen de vijftien gemeenten van de Vervoerregio Amsterdam* is het aantal slachtoffers onder fietsende ouderen de afgelopen jaren flink gestegen. Het aantal ernstig gewonden is tussen 2007 en 2016 meer dan verdubbeld (SWOV, 2018). Middels een aanbesteding zoekt de Vervoerregio naar een partij die de uitvoering van het programma binnen de regio en voor de gemeenten kan coördineren en uitvoeren. 

Geïnteresseerde partijen (dit kan ook een consortium zijn) kunnen zich tot en met 11 oktober 2019 inschrijven op de aanbesteding van het programma Doortrappen in de (vervoer)regio. Tot en met 4 september kunnen partijen vragen indienen over de aanbesteding. De opdracht is een openbare Europese aanbesteding en staat op www.TenderNed.nl. 

* De Vervoerregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband op het gebied van verkeer en vervoer en bestaat uit vijftien gemeenten, namelijk: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam- Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Op de website www.vervoerregio.nl staat meer informatie over de organisatie. 

 

Cookie settings