Buurtsportcoach Samira Yousofi

July 03, 2019 2121 keer bekeken

Samira had gehoord van Doortrappen en nam een kijkje op de website. Zij belde met de kwartiermaker in Amsterdam, die haar tipte over een bijeenkomst in Utrecht. En zo stapt op 4 juni Samira de molen De Ster in en zegt tegen de aanwezigen simpelweg dat ze graag mee wil doen! Waarom? Lees meer.

De buurtsportcoach

Samira Yousofi is buurtsportcoach in Team Sportservice Krimpenerwaard. Dit is het lokale sportloket voor de inwoners van Krimpenerwaard dat het sportbeleid van de gemeente uitvoert. De buurtsportcoaches zijn een vraagbaak voor alle inwoners, verenigingen en organisaties. Zij stimuleren sport en bewegen in de buurt, met extra aandacht voor kwetsbare groepen. 

De expertise van Samira is seniorensport. Zij organiseert fittesten voor senioren en heeft Walking Football opgezet, de nieuwe voetbalvorm voor senioren. In juni is zij door landelijke vereniging WijBuurtsportcoaches uitgeroepen tot buurtsportcoach van de week en postte zij berichten en filmpjes over haar werk op social media. Ze is trots: haar eindfilmpje is meer dan 400 keer bekeken.

Samira had gehoord van Doortrappen, en nam een kijkje op de website. Zij heeft vervolgens alle kwartiermakers benaderd totdat ze in gesprek kwam met de kwartiermaker in Amsterdam, die haar tipte over een bijeenkomst van kwartiermakers in molen De Ster in Utrecht. En zo stapt op 4 juni Samira de molen binnen, en zei tegen de aanwezigen simpelweg dat ze graag mee wilde doen met Doortrappen!

Haar werkwijze

Samira is van ‘aanpakken, van doen’, zegt ze over zichzelf. Als zij kansen ziet - en dat zijn er veel - dan pakt ze die ook. Verder is Samira ook regelmatig sparringpartner. Sporten vindt zij belangrijk om te doen, maar zij vind het ook goed voor gezondheid, om eenzaamheid tegen te gaan, om af te vallen en om de sociale kring te vergroten. Met professionals in deze werkvelden spreekt zij regelmatig. (Mede) daarom spreekt Doortrappen haar erg aan.

Zij geeft een voorbeeld. Samira heeft in Krimpen aan de Lek vier wandelgroepen voor senioren gestart. De groepen zijn van verschillend niveau. Er doen ook weduwen en weduwnaars mee. Het is zo mooi om te merken hoe een weduwnaar uitkijkt naar het wekelijkse wandelen; het is voor hem een dagje uit. Wat Samira deed was deze deelnemer te motiveren om daadwerkelijk te komen naar de wandeling. Eenmaal binnen gaat het vanzelf. 

Ook bestuurlijk sterk in je schoenen staan

Ook op bestuurlijk vlak moet je als buurtsportcoach stevig in je schoenen staan. In navolging van een programma in Nieuwegein: ‘Bewegen op recept’ is nu in Schoonhoven een start gemaakt met het programma ‘Looprecept’ gericht op mensen met diabetes en/of COPD. Hierbij zijn lokale professionals als fysiotherapeuten, huisartsen, ergotherapeuten en de buurtsportcoach bij betrokken. Op elke looptraining loopt een professional mee die wat vertelt. Hiermee wordt de drempel verlaagd om op de eerstelijnszorg af te stappen. Het primaire doel is: meer bewegen en daarna volgt afname van medicijngebruik.

Wat is de eerste stap die je wilt gaat zetten voor Doortrappen? En wat heb je van ons -landelijk bureau- nodig?


Samira is erg enthousiast over Doortrappen en wil graag ermee aan de slag in haar gemeenten. Zij heeft al contact gelegd met Wil de Moor, kwartiermaker Doortrappen in Zuid Holland. Krimpenerwaard is een nieuwe en ook diverse gemeente: het is logisch dat je in elke kern Doortrappen op maat moet leveren.

Samira zou graag van het landelijk bureau, maar ook van collega’s in het land willen leren. Bijvoorbeeld over: hoe creëerden zij draagvlak? Wat hadden zij nodig om bestuurders te overtuigen en hoe maakten zij lokale partners echt enthousiast voor het programma? Zij weet dat hierbij helpt als je bedenkt wat de redenen zijn voor lokale partners om mee te doen; wat zijn voor hen de winstfactoren. Dit weten en daarop ingaan vergroot de kans op een succesvolle samenwerking, zo is haar ervaring.

Leren van anderen

Ook heeft Samira nog een tip aan het programmabureau: verzamel en beschrijf succesverhalen van andere gemeenten, coördinatoren en/of buurtsportcoaches. Deze verhalen inspireren, enthousiasmeren en - dit rijmt - je kunt er van leren.


Fietsveiligheid en bewegen

We vragen Samira hoe zij denkt dat de onderwerpen fietsveiligheid en bewegen voor ouderen gecombineerd kunnen worden. Zij heeft hier (nog) geen ervaring mee, maar kan zich voorstellen dat er in Krimpenerwaard wel behoefte aan is. Er wordt veel gefietst, van polder naar polder. Ook veel op de elektrische fiets. Het is goed om aandacht te besteden aan preventie, maar dat kan de buurtsportcoach alleen in samenwerking met andere organisaties, zoals welzijn of andere fietsorganisaties.
 

Cookie settings