Provinciebrede aanpak in Friesland

May 20, 2019 1374 keer bekeken

De profwielronde voor vrouwen in Surhuisterveen op 11 april j.l. was een vliegwiel om Doortrappen bij diverse organisaties op het netvlies te krijgen. 300 Basisschoolleerlingen deden 's morgens mee aan een activiteit over gezondheid en verkeersveiligheid en

De profwielronde voor vrouwen in Surhuisterveen op 11 april j.l. was het vliegwiel om Doortrappen bij diverse organisaties op het netvlies te krijgen.  Op deze frisse voorjaarsdag deden 300 basisschoolleerlingen 's morgens aan een activiteit mee over gezondheid en verkeersveiligheid en konden zij 's middags de vrouwelijke wielrenners aanmoedigen.  De hele gemeente is bij dit evenenent betrokken; als vrijwilliger, sponsor of bijvoorbeeld toeschouwer.  En dit is niet de enige dag die over fietsen gaat: gedurende het hele jaar vinden allerlei fietsevenemente plaats in 'wielergemeente Surhuisterveen'.

Men wilde graag meer aandacht besteden aan de doelgroep van de oudere, veelal recreatieve,  fietser. Het programmabureau van Dooirtrappen was daartoe uitgenodigd en ging, onder leiding van de kwartiermaker van Doortrappen  in Friesland, in gesprek met de coördinatoren van Smallingerland. Ook welzijn en zorg was aan tafel:  Michel Dijkman van ZuidOostZorg en Soenens presenteerde hun visie op het  verpleeghuis nieuwe stijl met aandacht voor (blijven) wonen in de wijk. thuiszorg, kleinschalig wonen. In het beleid gaan voeding, bewegen en leefplezier hand in hand.  En werkt het team van fysiotherapeuten, de koks en mensen verantwoordelijk voor het gebouw samen.

Verder heeft het programmabureau van Doortrappen gesproken met het wielercomité van Surhuisterveen en met de HANNN: het Healthy Ageing Network Noord Nederland, dat zich inzet voor gezond ouder worden van alle inwoners. 

Diezelfde dag meldde een volgende Doortrappengemeente uit Friesland zich: Waadhoeke. 

Cookie settings