Waar kan ik doortrappen in mijn buurt?
Waar kan ik Doortrappen in mijn buurt?

Doortrappen zoekt lokale partners

Marieke Wever June 24, 2021 83 keer bekeken

Om oudere inwoners langer veilig en met vertrouwen te laten fietsen, start vanaf juni 2021 het programma 'Doortrappen’ in de gemeenten Koggenland, Medemblik en Opmeer. Team Sportservice West-Friesland zoekt lokale organisaties en geïnteresseerden die partner van Doortrappen willen zijn.

Kwetsbaar
In Nederland wordt fietsen ons met de paplepel ingegoten. We doen het dagelijks en het is tot op hoge leeftijd populair. Sinds 1993 is het aantal fietskilometers van 50-plussers met maar liefst 60 procent gestegen. Dat is positief, het houdt ons gezond, in beweging en ook sociaal actief. Maar: oudere fietsers zijn ook kwetsbaar. Het aantal senioren dat met fietsongevallen ernstig letsel oploopt is sinds 2000 met vijftig procent toegenomen.

Initiatief door Ministerie
Veel oudere fietsers durven na een ongeval niet meer te fietsen, wat grote impact heeft op hun gezondheid, zelfredzaamheid en mogelijkheid tot sociale betrokkenheid in de maatschappij. Onder het motto ‘niet afstappen, maar doortrappen’ zetten provincies en gemeenten in op het programma Doortrappen. Op die manier moet het aantal fietsongevallen onder ouderen afnemen en kunnen ouderen langer mobiel en vitaal blijven. Doortrappen is ontwikkeld op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is een van de maatregelen in het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid.

Lokale partners
De oudere fietser kan zelf veel doen om veiliger aan het verkeer deel te nemen. Maar vaak weet deze dit niet. En soms wil ze nog niet accepteren dat het nodig is om actie te ondernemen. Dit heeft tijd nodig. Het programma 'Doortrappen’ richt zich op bewustwording en gedragsverandering. Lokale partners zijn hierbij erg belangrijk. Vanuit uw organisatie of persoon kunt u de doelgroep bereiken en helpen door het promoten van het programma ‘Doortrappen’ en eventueel het aanbieden van ondersteuning of activiteiten. Hierbij kunt u denken aan: ‘Doortrappen’ zichtbaar maken met posters, filmpjes en flyers, informatie doorsturen naar de doelgroep of meenemen in nieuwberichten en op de website, het gesprek aangaan met de doelgroep, het aanbieden van een fietscheck, fietskeuzetest (digitaal), fietsfit oefeningen, fietsles, communicatie op de fiets, etc. Misschien heeft u zelf ook nog ideeën. Er is al veel informatie en materiaal ontwikkeld en aanwezig. Ue hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Helpt u mee?

Ik ben enthousiast. En nu?
Heeft u contact met de doelgroep ‘de oudere fietser’ en denkt u een bijdrage te kunnen leveren? Neem dan contact op! Meld u aan als partner of ambassadeur bij Team Sportservice: Cindy Koopman of Raymond Laan! Geef daarbij aan wat u wilt betekenen:

O Ophangen van posters en flyers op jouw locatie
O Plaatsen van nieuwsitems in nieuwsbrieven naar jouw leden/klanten
O Aanbieden van een fysieke activiteit als fietscheck
O Organiseren van een activiteit voor de doelgroep
O Aandacht besteden aan fietsveiligheid of fietsfitoefeningen tijdens mijn lessen/activiteiten
O Anders,…..............................................................
O Weet ik nog niet

Meer informatie
Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Team Sportservice met Raymond Laan!

Cookie settings