Training vrijwilligers

Hanneke Postma June 15, 2022
426 keer bekeken

Tijdens een interactieve training leren (nieuwe) vrijwilligers van verschillende organisaties over Doortrappen en welke rol zij kunnen pakken binnen lokale Doortrappenactiviteiten. Zo worden ieders kwaliteiten het beste ingezet voor Doortrappen en worden deze vrijwilligers Doortrappenambassadeurs.

Hoe vaak vonden de activiteiten plaats?

Provincie Gelderland geeft Mobycon de opdracht om deze training een aantal keer uit te voeren.

2 Gemeente

Diverse gemeenten

3 Provincie

Gelderland

4a Naam contactpersoon van de activiteit

Mobycon, Mandy Bufus

4b Mail contactpersoon van de activiteit

m.bufus@mobycon.nl

5 De activiteit is bedoeld voor:

Vrijwilligers

6 Type

Doen/oefenen (er is sprake van een actieve bijdrage van deelnemers)
Educatie (presentatie, filmpje, brochure; er is sprake van eenrichtingsverkeer met informatie)
Gesprek/interactief (er is sprake van deelnemers die met elkaar of met de organisatoren in gesprek gaan)

7 Vorm

Online
Fysiek

8 Bereik (aantal deelnemers/ontvangers)

Aan iedere training kunnen minimaal 8 en maximaal 16 mensen deelnemen.

9 Samenwerking

Buurtsportcoach
Fietsclub
Fietsersbond
Sportvereniging
Veilig Verkeer Nederland
Zorgprofessional (bv fysiotherapeut, ergotherapeut of zorgloket)

10 Promotie van de activiteit

Persoonlijke uitnodigingen
lokale doortrappen werkgroep en website

11a Hoeveel weken werden er besteed door de kwartiermaker?

-

11b Hoeveel weken werden er besteed door de coördinator?

-

12a Geschatte totale kosten voor de provincie voor organisatie van de activiteit (€)

2750

12b Geschatte totale kosten voor de gemeente voor organisatie van de activiteit (€)

--

13a Waardering van de activiteit: Rapportcijfer

8

14 Quote van deelnemer (indien van toepassing)

‘Bedankt voor het aanbieden van de training. Jullie waren enthousiast en geven alle deelnemers voldoende ruimte voor inbreng.’

15 Is de activiteit geëvalueerd?

Ja

16 Krijgt de activiteit een vervolg?

Ja

Images

X (voorheen Twitter)

Cookie settings