Kwartiermakersbijeenkomst

Hanneke Postma June 15, 2022
437 keer bekeken

In een kwartiermakerssessie verkent een gemeente samen met relevante partners (zoals buurtsportcoaches, ouderenbond, VVN’ers, lokale Fietsersbond, ANWB of welzijnswerkers) in 2 (online) sessies hoe zij Doortrappen kunnen opzetten en uitvoeren. Uitgevoerd door Mobycon iov provincie Gelderland.

Hoe vaak vonden de activiteiten plaats?

provincie Gelderland geeft Mobycon de opdracht tot het uitvoeren van een aantal kwartiermakerssessies. Deze sessies zijn door gemeenten af te nemen op aanvraag.

2 Gemeente

Diverse gemeenten

3 Provincie

Gelderland

4a Naam contactpersoon van de activiteit

Mobycon - Mandy Bufus

4b Mail contactpersoon van de activiteit

m.bufus@mobycon.nl

5 De activiteit is bedoeld voor:

Professionals

6 Type

interactieve sessie voor professionals ter voorbereiding van het starten met Doortrappen.

7 Vorm

Online
Fysiek

8 Bereik (aantal deelnemers/ontvangers)

Divers

9 Samenwerking

Buurtsportcoach
Fietsersbond
Gemeente
Overige sportaanbieder
Veilig Verkeer Nederland
Zorgprofessional (bv fysiotherapeut, ergotherapeut of zorgloket)

10 Promotie van de activiteit

Persoonlijke uitnodigingen
op aanvraag

11a Hoeveel weken werden er besteed door de kwartiermaker?

-

11b Hoeveel weken werden er besteed door de coördinator?

-

12a Geschatte totale kosten voor de provincie voor organisatie van de activiteit (€)

-

12b Geschatte totale kosten voor de gemeente voor organisatie van de activiteit (€)

€ 2.050,- voor 2 sessies (voorbereiding, begeleiding en verslag)

13a Waardering van de activiteit: Rapportcijfer

1

15 Is de activiteit geëvalueerd?

Nee

16 Krijgt de activiteit een vervolg?

Ja

Images

X (voorheen Twitter)

Cookie settings