Doortrappen in Ottersum

Peter-Jan Mol December 12, 2021
519 keer bekeken

Als aftrap van het programma Doortrappen in de gemeente Gennep zijn we najaar 2021 gestart in de kern Ottersum. We zijn eind juli begonnen met een algemene informatiesessie, waarin we de behoeften van de inwoners hebben getoetst. Vervolgens drie trainingen in oktober gericht op theorie en praktijk.

1 Datum/data activiteit(en)

Juli-oktober 2021

Hoe vaak vonden de activiteiten plaats?

Wekelijks

2 Gemeente

Gennep

3 Provincie

Limburg

4a Naam contactpersoon van de activiteit

Peter-Jan Mol

4b Mail contactpersoon van de activiteit

p.mol@gennep.nl

5 De activiteit is bedoeld voor:

Ouderen

6 Type

Doen/oefenen (er is sprake van een actieve bijdrage van deelnemers)
Educatie (presentatie, filmpje, brochure; er is sprake van eenrichtingsverkeer met informatie)
Gesprek/interactief (er is sprake van deelnemers die met elkaar of met de organisatoren in gesprek gaan)

7 Vorm

Fysiek

8 Bereik (aantal deelnemers/ontvangers)

25

9 Samenwerking

Buurthuis
Buurtsportcoach
Fietsenmaker
Gemeente
Overige sportaanbieder

10 Promotie van de activiteit

Huis-aan-huisbladen
Mondeling
Reclameposters
Social media
Verspreiding van folders

11a Hoeveel weken werden er besteed door de kwartiermaker?

6

11b Hoeveel weken werden er besteed door de coördinator?

6

12a Geschatte totale kosten voor de provincie voor organisatie van de activiteit (€)

0

12b Geschatte totale kosten voor de gemeente voor organisatie van de activiteit (€)

1100

13a Waardering van de activiteit: Rapportcijfer

8

13b Toelichting op rapportcijfer

Zeer tevreden deelnemers, bleek uit de enquête gehouden na afloop van de laatste training

14 Quote van deelnemer (indien van toepassing)

zie krantenartikel

15 Is de activiteit geëvalueerd?

Ja

16 Krijgt de activiteit een vervolg?

Ja

Images

X (voorheen Twitter)

Cookie settings