Doortrappen on Tour in een uitverkochte Kampanje

ProfielfotoNanda Timmerman December 09, 2021
409 keer bekeken

Dit congres en tevens beurs stond in het teken van successen vieren, samenwerkingen in beeld brengen en het borgen van Doortrappen voor de volgende jaren. Georganiseerd in theater de Kampanje in Den Helder.

1 Datum/data activiteit(en)

12 oktober 2021

Hoe vaak vonden de activiteiten plaats?

Jaarlijks

2 Gemeente

Den Helder Hollands Kroon en Schagen

3 Provincie

Noord-Holland

4a Naam contactpersoon van de activiteit

Nanda Timmerman

4b Mail contactpersoon van de activiteit

ntimmerman@teamsportservice.nl

5 De activiteit is bedoeld voor:

Professionals
Vrijwilligers
Ouderen

6 Type

Doen/oefenen (er is sprake van een actieve bijdrage van deelnemers)
Educatie (presentatie, filmpje, brochure; er is sprake van eenrichtingsverkeer met informatie)
Gesprek/interactief (er is sprake van deelnemers die met elkaar of met de organisatoren in gesprek gaan)

7 Vorm

Fysiek

8 Bereik (aantal deelnemers/ontvangers)

150 bezoekers en standhouders

9 Samenwerking

Buurtsportcoach
Fietsclub
Fietsenmaker
Fietsersbond
Gemeente
Veilig Verkeer Nederland
Zorgprofessional (bv fysiotherapeut, ergotherapeut of zorgloket)

10 Promotie van de activiteit

(Lokale) radio
(Lokale) televisie
Groepen en beweeglessen
Huis-aan-huisbladen
Landelijke website Doortrappen.nl
Mondeling
Persoonlijke uitnodigingen
Reclameposters
Social media
Verspreiding van folders
Website van gemeentelijke organisatie (bv ‘gemeente beweegt’)

11a Hoeveel weken werden er besteed door de kwartiermaker?

overleg met coördinator over invulling en rol in het programma max. 4 uur + aanwezigheid op de dag zelf

11b Hoeveel weken werden er besteed door de coördinator?

80 uur

12a Geschatte totale kosten voor de provincie voor organisatie van de activiteit (€)

nvt

12b Geschatte totale kosten voor de gemeente voor organisatie van de activiteit (€)

1.500 euro extra bijdrage voor dit evenement. Overige kosten uit Provinciale Doortrappensubsidie

13a Waardering van de activiteit: Rapportcijfer

8

13b Toelichting op rapportcijfer

Kost veel inspanning, maar levert veel op. Borging is gerealiseerd, mooie samenwerking met Doortrappen landelijk, Provincie, gemeente en heel veel andere partners.

15 Is de activiteit geëvalueerd?

Ja

16 Krijgt de activiteit een vervolg?

Nog onbekend

X (voorheen Twitter)

Cookie settings