Breda vraagt aandacht voor het belang van de fietsbel met de campagne 'We Bellen'

ProfielfotoNienke Nijboer November 30, 2021
246 keer bekeken

De campagne WeBellen heeft tot doel wielrenners en mtbers het belang van de fietsbel te laten zien en laten begrijpen, met een promoteam dat op drukke fietslocaties te vinden is. Op plekken waar fietsers makkelijk aanspreekbaar zijn. Het promoteam gaat het gesprek aan en geeft belletjes aan de fietsers en monteert desgewenst de belletjes.

1 Datum/data activiteit(en)

Zomermaanden 2021

Hoe vaak vonden de activiteiten plaats?

Meerdele malen in Breda uitgevoerd

2 Gemeente

Breda

3 Provincie

Noord-Brabant

4a Naam contactpersoon van de activiteit

Martijn Geervliet

4b Mail contactpersoon van de activiteit

m.geervliet@breda.nl

5 De activiteit is bedoeld voor:

Vrijwilligers
Ouderen

6 Type

Educatie (presentatie, filmpje, brochure; er is sprake van eenrichtingsverkeer met informatie)

7 Vorm

Fysiek
Communicatiemiddelen verspreid in de gemeente

8 Bereik (aantal deelnemers/ontvangers)

Afhankelijk van locatie en tijd. Tussen de 100 en 500 deelnemers.

9 Samenwerking

Fietsclub
Fietsenmaker
Fietsersbond
Gemeente
Provincie
Sportvereniging

10 Promotie van de activiteit

(Lokale) televisie
Huis-aan-huisbladen
Landelijke website Doortrappen.nl
Mondeling
Online advertenties
Social media
Verspreiding van folders
Website van gemeentelijke organisatie (bv ‘gemeente beweegt’)

11a Hoeveel weken werden er besteed door de kwartiermaker?

In totaal hebben we drie weken besteed aan deo ontwikkeling van de acitviteiten. Als vervolg nauwelijks inzet nodig, inplannen locatie/social media berichten.

11b Hoeveel weken werden er besteed door de coördinator?

Idem

12a Geschatte totale kosten voor de provincie voor organisatie van de activiteit (€)

Tussen de 2000 en 3500 Euro

12b Geschatte totale kosten voor de gemeente voor organisatie van de activiteit (€)

XX

13a Waardering van de activiteit: Rapportcijfer

9

13b Toelichting op rapportcijfer

Resultaat gericht (aanreiken oplossingen voor gebruik in de praktijk). Direct resultaat, weinig overhead. Super positieve reacties deelnemers.

15 Is de activiteit geëvalueerd?

Ja

16 Krijgt de activiteit een vervolg?

Ja

Images

X (voorheen Twitter)

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.