'Spiegeltje Spiegeltje' in de gemeente Breda

ProfielfotoNienke Nijboer November 30, 2021
348 keer bekeken

De campagne ‘Spiegeltje, spiegeltje’ heeft tot doel mensen het belang en gemak van een achteruitkijkspiegel op de fiets te laten zien. We gaan mensen bereiken op drukke locaties en waar ze makkelijk aanspreekbaar zijn. Denk aan horecagelegenheden in het weekend, langs drukke fietsroutes. We informeren mensen op een laagdrempelige manier over de voordelen van een fietsspiegel en haar rijtaakondersteunende functie. En we laten ze zien dat er heel leuke, moderne spiegels zijn!

1 Datum/data activiteit(en)

Zomermaanden 2021

Hoe vaak vonden de activiteiten plaats?

Meerdele malen in Breda uitgevoerd

2 Gemeente

Breda

3 Provincie

Noord-Brabant

4a Naam contactpersoon van de activiteit

Martijn Geervliet

4b Mail contactpersoon van de activiteit

m.geervliet@breda.nl

5 De activiteit is bedoeld voor:

Ouderen

6 Type

Doen/oefenen (er is sprake van een actieve bijdrage van deelnemers)
Gesprek/interactief (er is sprake van deelnemers die met elkaar of met de organisatoren in gesprek gaan)

7 Vorm

Fysiek
Communicatiemiddelen verspreid in de gemeente

8 Bereik (aantal deelnemers/ontvangers)

Tussen de 50 en 200 deelnemers

9 Samenwerking

Fietsclub
Fietsenmaker
Fietsersbond
Gemeente
Provincie
Sportvereniging

10 Promotie van de activiteit

(Lokale) televisie
Huis-aan-huisbladen
Landelijke website Doortrappen.nl
Mondeling
Online advertenties
Social media
Verspreiding van folders
Website van gemeentelijke organisatie (bv ‘gemeente beweegt’)

11a Hoeveel weken werden er besteed door de kwartiermaker?

In totaal hebben we drie weken besteed aan deo ontwikkeling van de acitviteiten

11b Hoeveel weken werden er besteed door de coördinator?

Idem

12a Geschatte totale kosten voor de provincie voor organisatie van de activiteit (€)

Tussen de 2500 en 3500 Euro

12b Geschatte totale kosten voor de gemeente voor organisatie van de activiteit (€)

xx

13a Waardering van de activiteit: Rapportcijfer

9

13b Toelichting op rapportcijfer

Resultaat gericht (aanreiken oplossingen voor gebruik in de praktijk). Direct resultaat, weinig overhead. Super positieve reacties deelnemers.

15 Is de activiteit geëvalueerd?

Ja

16 Krijgt de activiteit een vervolg?

Ja

Images

X (voorheen Twitter)

Cookie settings