(online) Training voor professionals

ProfielfotoMirella Schutgens May 31, 2021
343 keer bekeken

De zorgprofessionals als ergo en fysiotherapeuten krijgen een online training over de fysieke veranderingen en beperkingen van de senioren. Zij krijgen d.m.v. een presentatie en naslagwerk tips over hoe zij hun cliënten kunnen begeleiden in het langer en veilig(er) fietsen. mw. M. Kuijt, www.vphg.nl

Hoe vaak vonden de activiteiten plaats?

Maandelijks

2 Gemeente

De Ronde Venen, Nieuwegein, Amersfoort, Vijfheerenlanden (Leerdam) en Veenendaal

3 Provincie

Utrecht

4a Naam contactpersoon van de activiteit

Provincie Utrecht: Eva Stam (Team SportService provincie Utrecht). Overige provincies: Marlolein Kuijt

4b Mail contactpersoon van de activiteit

estam@teamsportservice.nl, m.kuijt@vphg.nl

5 De activiteit is bedoeld voor:

Professionals

6 Type

Doen/oefenen (er is sprake van een actieve bijdrage van deelnemers)
Educatie (presentatie, filmpje, brochure; er is sprake van eenrichtingsverkeer met informatie)
Gesprek/interactief (er is sprake van deelnemers die met elkaar of met de organisatoren in gesprek gaan)

7 Vorm

Online

8 Bereik (aantal deelnemers/ontvangers)

20

9 Samenwerking

Buurtsportcoach
Gemeente
Overige sportaanbieder
Provincie

10 Promotie van de activiteit

Groepen en beweeglessen
Huis-aan-huisbladen
Landelijke website Doortrappen.nl
Mondeling
Persoonlijke uitnodigingen
Social media

11a Hoeveel weken werden er besteed door de kwartiermaker?

Tijdens de eerste pilotversie van deze training was de kwartiermaker druk bezig met deze interventie. Dit koste zo’n 6 – 8 weken. Nu dat deze interventie op onze menukaart staat kost het de kwartiermaker een stuk minder tijd (vrijwel geen).

11b Hoeveel weken werden er besteed door de coördinator?

De organisatie van deze training wordt in provincie Utrecht gedaan door Team Sportservice provincie Utrecht. Zij zullen de gemeentelijke coördinatoren ontzorgen. Wel is de gemeentelijke coördinator betrokken bij de werving van deelnemers.

12a Geschatte totale kosten voor de provincie voor organisatie van de activiteit (€)

De kosten voor het uitvoeren van deze training zijn €560,-. Provincie Utrecht heeft ook een eenmalig bedrag betaald voor de ontwikkeling van deze training waardoor deze training in het bezit is van provincie Utrecht.

12b Geschatte totale kosten voor de gemeente voor organisatie van de activiteit (€)

De kosten die de gemeente maakt komen uit de uren die de gemeentelijke coördinator besteed aan de werving van deelnemers van deze interventie. Verder heeft de gemeente geen extra kosten hieraan doordat de provincie deze training volledig financiert.

13a Waardering van de activiteit: Rapportcijfer

8

13b Toelichting op rapportcijfer

De pilotversie van deze training is beoordeeld met een 7,8. Bij alle andere uitvoeringen vragen wij ook altijd een evaluatie. Daaruit komt het gemiddelde op een 8. Mensen geven aan dat het een erg interactieve training is, dat de kennis van de docent wordt gewaardeerd, dat er in korte tijd veel info wordt gegeven waardoor de kennis over het ouder worden goed opgefrist wordt. De energie en betrokkenheid van de trainer wordt erg vaak genoemd als positief punt. Hierdoor is het niet moeilijk om online de training bij te wonen en je aandacht erbij te houden.

15 Is de activiteit geëvalueerd?

Ja

16 Krijgt de activiteit een vervolg?

Ja

Ergo- en fysiotherapeuten zijn voorbeelden van zorgprofessionals die veel contact hebben met  senioren. Zij krijgen steeds meer vragen over het langer blijven fietsen en/of weer opstappen na een val of revalidatie. Het is belangrijk dat zij worden bijgepraat over de fysieke veranderingen en beperkingen van de senioren. Daarnaast is het ook belangrijk dat zij tips krijgen over hoe zij hun cliënten kunnen begeleiden in het langer en veilig(er) fietsen.

Door ergo en fysiotherapeuten te informeren over deze aspecten, kunnen zij een belangrijke rol spelen binnen Doortrappen. Zo kunnen zij deze informatie meenemen naar hun eigen klanten. De ergo- en fysiotherapeuten kunnen Doortrappen promoten onder de senioren en kunnen de senioren doorverwijzen naar activiteiten die worden georganiseerd in de gemeente rondom Doortrappen. Daarnaast kan er ook aandacht aan de fysieke gezondheid, de bestaande hulpmiddelen en het beter afstellen van de fiets worden geschonken tijdens de reguliere afspraken (indien mogelijk). Naast fysio- en ergotherapeuten zijn er ook andere (zorg)professionals die mogelijk interesse hebben voor deze bijeenkomst. Voorbeelden zijn begeleiders van fietsclubs voor senioren, WMO-consulenten, sociaal makelaars, ouderenadviseurs, huisartsen ouderenzorg.

Deze training is ontwikkeld door Marjolein Kuijt van Valpreventie het Gooi (www.vphg.nl) en in het bezit van provincie Utrecht.

Doel

Het vergroten van de kennis over Doortrappen onder (zorg)professionals. Professionals Professionals met expertise en kennis op het gebied van het onderwerp van de informatiebijeenkomst. Voorbeelden van professionals zijn huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, ouderenadviseurs. Voor deze interventie heeft Provincie Utrecht Valpreventie het Gooi als uitvoerder.

Materiaal

In de huidige opzet van deze interventie wordt er gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie tijdens de bijeenkomst en ontvangen de deelnemers naslagwerk na het volgen van deze training.

Locatie

Locatie-grootte hangt af van het aantal deelnemers.

Tijdsduur 4 uur (fysieke bijeenkomst) 1,5 uur (onlinebijeenkomst)

X (voorheen Twitter)

Cookie settings