De Nationale Balkonbeweegdag

ProfielfotoMirella Schutgens May 31, 2021
408 keer bekeken

Senioren uit woonzorgcentra en seniorencomplexen worden uitgenodigd om te bewegen op muziek op hun eigen balkon, op de galerij of in de tuin. De buurtsportcoach verzorgt de activiteit, bedenkt de oefeningen en zoekt de juiste muziek (Bicycle van Queen, Spring maar achterop – Eddy Christianie, enz.).

1 Datum/data activiteit(en)

07/09/2020 - 31/05/21

Hoe vaak vonden de activiteiten plaats?

Wekelijks

2 Gemeente

Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

3 Provincie

Noord-Holland

4a Naam contactpersoon van de activiteit

Nanda Timmerman

4b Mail contactpersoon van de activiteit

ntimmerman@teamsportservice.nl

5 De activiteit is bedoeld voor:

Ouderen

6 Type

Doen/oefenen (er is sprake van een actieve bijdrage van deelnemers)
Gesprek/interactief (er is sprake van deelnemers die met elkaar of met de organisatoren in gesprek gaan)

7 Vorm

Communicatiemiddelen verspreid in de gemeente

8 Bereik (aantal deelnemers/ontvangers)

Den Helder: 4 locaties 7-18 deelnemers per activiteit Hollands Kroon: 2 locaties met 12-20 deelnemers per activiteit Schagen: 1 locatie met 10-15 deelnemers per activiteit en deelnemers doortrappenweek

9 Samenwerking

Buurtsportcoach
Gemeente
Overige sportaanbieder
Provincie
Zorgprofessional (bv fysiotherapeut, ergotherapeut of zorgloket)

10 Promotie van de activiteit

(Lokale) radio
(Lokale) televisie
Groepen en beweeglessen
Huis-aan-huisbladen
Landelijke website Doortrappen.nl
Mondeling
Reclameposters
Social media
Verspreiding van folders
Website van gemeentelijke organisatie (bv ‘gemeente beweegt’)

11a Hoeveel weken werden er besteed door de kwartiermaker?

n.v.t.

11b Hoeveel weken werden er besteed door de coördinator?

Max 4 weken, organisatie en uitvoering ligt vooral bij de buurtsportcoach

12a Geschatte totale kosten voor de provincie voor organisatie van de activiteit (€)

€150,00 = vooral drukwerk

12b Geschatte totale kosten voor de gemeente voor organisatie van de activiteit (€)

n.v.t.

13a Waardering van de activiteit: Rapportcijfer

8

13b Toelichting op rapportcijfer

Makkelijk te realiseren door kennis en expertise van de buurtsportcoach, contacten via het lokale netwerk, laagdrempelige activiteit en veel plezier.

15 Is de activiteit geëvalueerd?

Ja

16 Krijgt de activiteit een vervolg?

Ja

De Nationale Balkonbeweedag
Deze beweegactiviteit is ontstaan tijdens de coronatijd en is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en Wij Buurtsportcoaches. Senioren uit woonzorgcentra en seniorencomplexen worden uitgenodigd om te bewegen op muziek op hun eigen balkon, op de galerij of in de tuin. De buurtsportcoach verzorgt de activiteit, bedenkt de oefeningen en zoekt de juiste muziek. In 2020 is dit initiatief ontstaan.

Vanuit Doortrappen zijn wij aangehaakt bij dit initiatief, want na de Nationale Balkonbeweegdag hebben wij vanuit Team Sportservice het balkon bewegen voort gezet. De fiets-fit oefeningen onderdeel gemaakt van het beweegprogramma en we hebben een playlist samen gesteld met liedjes waar de fiets of fietsen onderwerp is (Bicycle van Queen, Spring maar achterop – Eddy Christianie, de tune van de Tour de France enz).

Ook de MBvO-docenten hebben wij gevraagd om met enige regelmaat de fiets-fit oefeningen terug te laten komen in de lessen. Is bijvangst geweest.

Images

X (voorheen Twitter)

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.